Alytaus rajono VVG valdybos posėdis Nr. 30

Alytaus rajono VVG visuotinis narių susirinkimas
2019 gegužės 10
Mokymai „Užsienio pavyzdžių pritaikymas Lietuvoje, kuriant bendruomeninį verslą“
2019 gegužės 14

Alytaus rajono VVG valdybos posėdis Nr. 30

2019 m.  gegužės 8 d. įvyko Alytaus rajono VVG valdybos posėdis Nr. 30. Jo metu buvo renkamas naujas VVG valdybos pirmininkas, nes tą pačią  dieną  įvyko Alytaus rajono VVG visuotinis  rinkiminis narių susirinkimas ir  jo metu vyko balsavimas dėl vietos valdžios atstovų perdelegavimo į Alytaus rajono VVG valdybą,  nes po  įvykusių savivaldos rinkimų tą buvo būtina padaryti  dėl    pasikeitusių vietos  valdžios tarybų. Vietoje Arvydo Balčiūno Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojo (VVG valdybos pirmininkas)  naujoji Alytaus rajono savivaldybės taryba delegavo Andrių Karloną (Alytaus rajono savivaldybės administracija) bei Editą Zagurskienę (Alytaus rajono savivaldybės administracija).

Naujoji  Birštono savivaldybės taryba į VVG delegavo Birštono savivaldybės mero pavaduotoją Vytą Kederį. Naujuoju Alytaus rajono VVG valdybos pirmininku išrinktas Andrius Karlonas.

Šiuo metu Alytaus rajono VVG valdybą, kuri buvo išrinkta 2017 m. gruodžio 20 d.  bei vietos valdžios atstovai perrinkti 2019 m. gegužės 8 d. sudaro:

Pilietinės visuomenės sektorius: Asta Kisielienė (Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“), Tomas Vailionis (Radžiūnų slėnio bendruomenė), Ramūnas Kuzmickas (Asociacija „Slabados jaunimas“), Linas Nedzinskas (Punios kaimo visuo, meninė organizacija „Punios ainiai“), Tadas Džervus (Birštono vienkiemio bendruomenė ).

Verslo sektorius: Giedrė Aldonienė (UAB „Tarzanija“ ), Aldona Bunevičienė (Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis ), Rūta Matonė (Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis ), Milda Stanevičienė (Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis).

Valdžios sektorius: Andrius Karlonas (valdybos pirmininkas) (Alytaus rajono savivaldybė), Vytas Kederys (Birštono savivaldybė), Edita Zagurskienė (Alytaus rajono savivaldybė).

Alytaus rajono savivaldybės administracija nuoširdžiai dėkoja buvusiam Alytaus rajono VVG valdybos pirmininkui Arvydui Balčiūnui už jo pirmininkavimą ir dalyvavimą VVG veikloje, pagalbą, kurią visada gaudavome, kai tik jos prireikdavo. Visada jautėme paramą ir  palaikymą.

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija