Alytaus rajono VVG visuotinis narių susirinkimas

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 14
2019 gegužės 6
Alytaus rajono VVG valdybos posėdis Nr. 30
2019 gegužės 10

Alytaus rajono VVG visuotinis narių susirinkimas

2019 m.  gegužės 8 d. įvyko Alytaus rajono VVG visuotinis narių susirinkimas. Jo metu vyko balsavimas dėl vietos valdžios atstovų perdelegavimo į Alytaus rajono VVG valdybą, kadangi po  įvykusių savivaldos rinkimų tą buvo būtina padaryti, nes pasikeitė asmenys, atstovaujantys Alytaus rajono VVG valdyboje: vietoje Arvydo Balčiūno (VVG valdybos pirmininkas) Alytaus rajono savivaldybė delegavo Andrių Karloną (Alytaus rajono savivaldybės administracija). Jo kandidatūrai buvo pritarta. Kiti du, valdžios sektorių atstovaujantys asmenys, – Edita Zagurskienė (Alytaus rajono savivaldybės administracija) ir Vytas Kederys (Birštono savivaldybė) išliko ir toliau atstovauti valdžios sektorių VVG valdyboje. Susirinkimo metu buvo tvirtinama VVG pirmininko veiklos ataskaita, finansinės atskaitomybės ataskaita, revizoriaus ataskaita, VVG veiklos planas. VVG nariams  buvo pateikta informacija apie šiuo metu įgyvendinamos strategijos situaciją, vietos projektų paraiškų teikimą, vertinimus ir pan. Taip susirinkimo metu vyko balsavimas dėl VPS strategijos keitimo pritarimo (dėl techninių klaidų). Susirinkimo metu buvo apžvelgta informacija apie VVG dalyvavimą tarptautinio ir teritorinio projektų veiklose, atstovavimą kitose organizacijose, dalyvavimą įvairiuose projektuose. Didėjant mokesčiui VVG tinkle, Alytaus rajono VVG susirinkimo metu taip pat iškėlė klausimą dėl palaikomojo mokesčio padidinimo VVG nariams. VVG nariai bendru sutarimu  nutarė, kad palaikomasis VVG nario mokestis būtų pakeistas nuo dabar esamų 6 Eur/ per metus į 10 Eur/ per metus. VVG nariai pritarė, kad Alytaus rajono savivaldybei būtų pateiktas pasiūlymas į Alytaus rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimo tvarkos aprašą būtų įtraukta buhalterinių paslaugų pirkimo finansavimo kaimo bendruomenėms. Labai dėkojame VVG nariams už dalyvavimą VVG renginiuose, susirinkimuose, mokymuose, projektuose bei atvirą bendravimą, pasiūlymus, pagalbą  sprendžiant iškilusias problemas.

  Alytaus rajono  vietos veiklos grupės informacija