Mokymai „Užsienio pavyzdžių pritaikymas Lietuvoje, kuriant bendruomeninį verslą“

Alytaus rajono VVG valdybos posėdis Nr. 30
2019 gegužės 10
Mokymai „Iškalba, vaidyba, režisūra – sukurto produkto rinkodaros dalis“
2019 gegužės 15

Mokymai „Užsienio pavyzdžių pritaikymas Lietuvoje, kuriant bendruomeninį verslą“

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  įgyvendindama „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos 2015 – 2020  metams“  (sutartis Nr. 42VS-KA-15-1-06810) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, praneša apie mokymų renginį.

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) pateikia informaciją apie mokymų renginį:

Eil. Nr. Data Mokymų laikas Kiekis ak. val. Mokymų vykdymo vieta Mokymų tema Lektorius Dalyvių skaičius
1. 2019 05 24 12.00 – 18.50 val. 8 UAB „Tarzanija“, (Nemuno pavėsinės  patalpos)  Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus r. „Užsienio pavyzdžių pritaikymas  Lietuvoje, kuriant bendruomeninį verslą“ Prof. dr.

Vilma

Atkočiūnienė

 

8

 Kviečiame registruotis iki 2019 m. gegužės 23 d., 12 val.  tel. (8 315) 37727, mob. tel. 8 609 98317.