Informacinis pranešimas apie vietos plėtros strategijos rengimą

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS
2023 birželio 14
Vytauto Didžiojo universitetas kviečia į nuotolinį susitikimą
2023 birželio 20

Informacinis pranešimas apie vietos plėtros strategijos rengimą

2023 m.  gegužės 30 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie Žemės ūkio ministerijos  vertinimui  pateikė  paraišką dėl   naujos  vietos plėtros strategijos Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2023 – 2029  metams“ (toliau – VPS) finansavimo.

http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2023/04/Pristatymui-_Alytaus-r-VVG_2023_04_29_1.pdf

Visos šalies vietos veiklos grupių  pateiktos  VPS turi būti įvertintos  per vienerius metus nuo Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 metų strateginio plano (toliau – Strateginis planas) patvirtinimo.  Strateginis planas buvo patvirtintas 2022 m. lapkričio 21 d. Europos komisijos sprendimu  Nr.C(2022)8272.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 metų strateginio planą galite peržiūrėti::

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Bendroji_zemes_ukio_politika/PATVIRTINTAS_LT%20strateginis%20planas_2022_11_21.pdf

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6fcc06d0b40d11ed8df094f359a60216/asr

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija