PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.37 (PRATĘSTAS IKI BIRŽELIO 21d. 24 val.)
2023 birželio 7
Informacinis pranešimas apie vietos plėtros strategijos rengimą
2023 birželio 19

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), vadovaudamasi Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. BRA-152 (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. birželio 8 d. sakymo Nr. BR1-170 redakcija) (aktuali redakcija nuo 2022 m. spalio 11 d.) „2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašu“ (vadovautis aktualia redakcija) 2023 m. birželio 21 d. 12:35 val. organizuoja nuotolinį (per ZOOM platformą) Vietos projektų atrankos komiteto posėdį dėl kvietimo Nr. 36 (toliau – PAK), kuris vyks VVG patalpose, Naujoji g. 48, Alytus.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija