Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“ Nr. 44TT-KV-18-1-03519- PR001

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 7 PATIKSLINIMAS
2018 spalio 24
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8
2018 spalio 28

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“ Nr. 44TT-KV-18-1-03519- PR001

2018 m. spalio 23 d. Lazdijų turizmo informaciniame centre įvyko konferencija “Dzūkijos piliakalniu kelias – naujų erdviu kūrimas”, tai įžanginė / pažintinė konferencija prieš pradedant įgyvendinti teritorinį projektą “Dzūkijos piliakalniu kelias”, kurio pareiškėjas yra Trakų krašto VVG, o partneriai – Alytaus rajono VVG, Prienų rajono VVG ir Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG). Konferencijoje pranešimus skaitė ir diskusijas apie projektą vystė Lazdijų, Alytaus, Trakų turizmo informaciniu centru vadovai,  bendruomenių pirmininkai, neįgaliųjų organizacijų ir draugijų atstovai ir kitu suinteresuotų įstaigų vadovai.

 Projekto veiklos 2018 m.

VEIKLA LAIKAS VIETA (pagal Aprašą) PASTABOS
DARBO GRUPIŲ SUSITIKIMAI

1.Dėl veiklų pasiskirstymo, dėl mokymų aktualių temų atrankos, dėl piliakalnių atrankos ir sąrašo sudarymo

2. Dėl „piliakalnių bendruomenių“ atrankos,

3. Dėl „piliakalnių produktų“ aptarimo: kas turi sudaryti pilną piliakalnio produktą, ar visas paketas paslaugų kaip vienetas, ar tik suvenyras ar patiekalas gali būti maisto produktu, kaip teisingai parinkti produkto dalis

    Spalio 22 d..       

 

Lapkričio 20 d.

 

 

 

Gruodžio 11 d.

Lazdijų turizmo informacinis centras, Janaslavo k. 10, Lazdijų r.

 

Prienai

 

 

 

Pulko g. 21, Alytus

 

KONFERENCIJA Spalio 23 d. Lazdijų turizmo informacinis centras, Janaslavo k. 10, Lazdijų r. Trukmė 8 val.
MOKYMAI

tema  „Bendravimo su žmonėmis, turinčiais negalią ypatumai“

Lapkričio 30 d. Jiezne (Prienų r.) 1 grupė, 1 diena , trukmė 8 val.
MOKYMAI

tema „Visiems prieinamos paslaugos: Aplinkos pritaikymas žmonėms, turintiems negalią, minimaliomis sąnaudomis“

Gruodžio 4  d  Aukštadvaryje (Trakų r.) 1 grupė, 1 diena , trukmė 8 val.


Projekto veiklos   2019 m.

VEIKLA LAIKAS VIETA (pagal Aprašą) PASTABOS
EDUKACIJOS Tiksliniai dalyviai – 20 (po 5 iš kiekvienos VVG) žmonių vienoje edukacijoje pagal  5 grupes.
2 edukacijos: žvakių gamyba ir pynimas

 

Balandžio 1, 3–6 d. Trakų krašto VVG.

Trakų krašto  tradicinių amatų centras, Karaimų g. 41, Trakai

2 edukacijos: kulinarinio paveldo „Razavi blynai“ ir  Pynimas ir gėlių gamyba. Balandžio 1, 3–6 d. Alytaus rajono savivaldybės VVG

1 edukacija Alovės amatų kiemelis, Mokyklos g. 5, Alovė, 2 edukacija

Kauno g. 3 Punia

2 edukacijos: keramikos ir vilnos vėlimo

 

Balandžio 26–30 d. Dzūkijos VVG

Rudaminos tradicinių amatų centras, Rudamina, Lazdijų r.

2 edukacijos: lipdymas iš molio ir pynimas iš vytelių

 

Balandžio 26–30 d. Prienų rajono savivaldybės VVG

Jieznas, Basanavičiaus g. 20, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras

MOKYMAI „Socialiniai tinklai – įrankis verslui“ Gegužės 10 d. Laikas 10.00–17.00 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras, Basanavičiaus g. 20, Jieznas, Prienų r. Paslaugos teikėjas – UAB Viecinis, lektorės: Milda Staugaitienė,  Monika Balčiauskaitė.

Dalyvių skaičius – 20, tikslinė grupė – bendruomenių nariai, „Dzūkijos piliakalnių kelio“ piliakalnių globėjai, teiksiantys paslaugas piliakalnių lankytojams.

(iš kiekvienos VVG po 5 žmones)

Kalbėjimo menas Gegužės 23 d. Planuojami Trakų VVG teritorijoje Veda aktorė Jūratė Vilūnaitė

(iš kiekvienos VVG po 5 žmones)

„Dzūkijos piliakalnių kelio“ produktai ir jų rinkodara Gegužės 30-31 Daugų irklavimo bazė, Daugai, Alytaus rajonas Dviejų dienų, su nakvyne.

(iš kiekvienos VVG po 6 žmones)