„Lauko pavėsinė Punioje – erdvė poilsiui puniškiams ir svečiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-049
2013 liepos 3
„Pavilijono su įranga nuoma pobūviams ir renginiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-046
2013 liepos 3

„Žaidimų aikštelės Dauguose įrengimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-047

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioriteto „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1. Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.1 veiklos sritis “Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas”
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Daugų miesto bendruomenės visuomeninė organizacija „Daugų kraštas“
Vietos projekto įgyvendinimo vieta KRANTINĖS 16, DAUGŲ MIESTAS, ALYTAUS RAJONAS
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 81578,29
Paramos suma, Lt 61749,76
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 6174,97
Partnerio įnašas natūra, Lt 686,11
Projekto tikslas

Sudaryti modernias, patrauklias ir tinkamas sąlygas aktyviam, sveikam, sportiškam bendruomenės narių laisvalaikio praleidimui, formaliam ir neformaliam ugdymui(si).

Projekto uždaviniai

1. įrengti modernią, atitinkančią reikalavimus žaidimų aikštelę;
2. sudaryti ilgalaikes ir saugias sąlygas aktyvaus laisvalaikio praleidimui;
3. skatinant įvairaus amžiaus bendruomenės narių sveiką gyvenimo būdą, vykdant žalingų įpročių prevenciją, organizuoti turiningą laisvalaikio praleidimą;
4. taikant įvairesnes bendravimo ir bendradarbiavimo formas, keliant tapatumo jausmą, stiprinti ryšį tarp vietos bendruomenės narių.

Planuojami projekto rezultatai

1. įrengta žaidimų (stalo teniso stalai, supynės, multifunkcinis gimnastikos įrenginys, karuselė – karstyklė) aikštelė;
2. žaidimų aikštele galės naudotis ~ 600 Daugų miesto (seniūnijos) gyventojų.