„Žaidimų aikštelės Dauguose įrengimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-047
2013 liepos 3
„Makniūnų pagrindinės mokyklos sporto aikštelės įrengimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-045
2013 liepos 3

„Pavilijono su įranga nuoma pobūviams ir renginiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-046

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis

2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas„ 2.1.2. veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Teresė Aldonienė
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Raidžiūnų 33, Raidžiūnų k., Alytaus r. sav.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 9
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 121 000,00
Paramos suma, Lt 70 000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt
Projekto tikslas

Bendrasis tikslas – remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Projekto uždaviniai

Įsigyti pavilijoną su grindimis bei baldus – stalus ir kėdes.

Planuojami projekto rezultatai

1. Įsigytas pavilijonas su grindimis.
2. Įsigyti baldai: stalai ir kėdės.
3. Sukurta 1 nauja darbo vieta.

Konferencijos_05.jpg 13301237_586201891558351_641485972078650148_o.jpg