Alytaus rajono VVG bendruomenių apklausos duomenys

Teritorinis projektas ,,Žydinti Lietuva’’
2021 vasario 1
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 27
2021 vasario 14

Alytaus rajono VVG bendruomenių apklausos duomenys

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) nuo 2021 m. sausio 26 d. iki 2021 m. vasario 2 d. vykdė Alytaus rajono bendruomenių apklausą, kad išsiaiškintų bendruomenių nuostatas, poreikius, atsiliepimus, galimybes, norus, pasiūlymus ir žinotų bendruomenių situaciją, kokius projektus rengti bei kokius pasiūlymus teikti vietos valdžios institucijoms.

Apklausa vykdyta el. paštu naudojant RSVP Google formos anketas ir dalyvauti buvo pakviestos visos 60 Alytaus rajono vietos bendruomenės. Iki nustatyto termino apklausoje dalyvavo 70 proc. visų Alytaus rajono bendruomenių.

Į klausimą ,,Ar bendruomenei aktualu mokytis? atsakydami respondentai minėjo poreikį mokytis ir tobulėti IT, projektų paraiškų rengimo ir kitose srityse. Analizuojant apklausos rezultatus paaiškėjo, kad 2021 metais bendruomenių verslą vykdyti yra pasirengę 13 bendruomenių.

Nudžiugino klausimo ,,Kokios naudos jūsų bendruomenei davė savanoriškų veiklų skatinimo projektas ,,Kas, jei ne tu ir ne aš?’’ atsakymai: ,, projekto lėšomis įsigijome buitinės technikos‘‘; ,, davė labai didelę naudą, norėtume, kad jis tęstųsi‘‘; ,, puikus projektas, jo lėšomis įsigijome reikalingų daiktų bendruomenei‘‘ ; ,, puikus projektas, suteikiantis galimybę daryti gerus darbus‘‘; ,, šis projektas padėjo ugdyti savanorystės, partnerystės savybes‘‘; ,,projektas davė didelės naudos, įsigijome spausdintuvą‘‘; ,, projekto lėšomis įsigijome tai, kas reikalinga bendruomenei, labai dėkojame projekto rėmėjui Alytaus rajono savivaldybei‘‘; ,, dėkingi projekto sumanytojams, nes jo dėka įsigijome daiktų, reikalingų bendruomenės veiklų vystymui.‘‘

Sausio 25 d. vykusio bendruomenių pirmininkų ir vietos valdžios nuotolinio susitikimo metu buvo akcentuota, kad ateityje bus remiamos tos bendruomenės, kuriose yra daugiau jaunų (iki 29 metų) žmonių, todėl anketoje atsirado klausimas ,,Kiek jūsų bendruomenės teritorijoje gyvena jaunų žmonių?‘‘. Džiugu, kad kai kuriose bendruomenėse, ypač priemiestinėse, jaunų žmonių gausėja.

Du anketos klausimai buvo skirti kultūros paslaugų sričiai. Teikiame susipažinimui šių klausimų analizę.

Į klausimą „Ar Jūsų bendruomenėje teikiamos edukacinės paslaugos?“ 32,6 proc. respondentų patvirtino, kad bendruomenėse edukacinės paslaugos teikiamos, tačiau 67,4 proc. apklaustųjų patvirtino, kad paslaugos neteikiamos. Šiuo klausimu norėjome sužinoti apie rajono bendruomenių kūrybinį potencialą ir kokiu mastu  bendruomenės įtrauktos/ įsitraukia į edukatyvias veiklas.

Klausimu „ Kaip manote, ar seniūnijoje turėtų būti kultūros animatorius, kuris inicijuotų, organizuotų ir įgyvendintų įvairius kultūrinius ir meninius projektus“ norėjome sužinoti, ar seniūnijoje reikalingi kultūros pokyčiai ir ar bendruomenėms reikalingas specialistas, kuris organizuodamas įvairias menines, kūrybines  veiklas bei projektus  padėtų bendruomenės nariams tapti kūrybiškesniais. Šiuo klausimu didžioji dalis apklausos dalyvių – 76,2 proc. nurodė šio specialisto poreikį. 26,2 proc. respondentų pažymėjo atsakymą „ne“.

Darome prielaidą, kad Alytaus rajono bendruomenės per mažai panaudoja kūrybinį potencialą arba per mažai įsitraukia/ yra įtraukiamos į edukatyvias veiklas. Taip pat apklausos rezultatai sako, kad kaimo bendruomenėms reikalingas naujas kultūros specialistas – kultūros  animatorius, kuris veiktų bendruomenės viduje ir įgyvendindamas įvairias menines, kūrybines  veiklas bei projektus, remdamasis profesionaliomis žiniomis, skatintų seniūnijos bendruomenes puoselėti vietos kultūrą, padėtų saugoti senas ir diegtų naujas tradicijas, bendruomenių nariams, vietos gyventojams padėtų ugdytis kūrybiškumą, kultūrinį aktyvumą, iniciatyvumą bei pažangias bendruomeniškumo idėjas.

Į klausimą ,,Kaip manote, ar bendruomenėje turėtų būti sporto organizatoriaus pareigybė?‘‘  net 69 proc. respondentų atsakė, jog sporto organizatoriaus pareigybė bendruomenėje labai reikalinga. Tai skatintų bendruomenės narius aktyviau dalyvauti sportinėje veikloje, propaguoti sveiką gyvenseną.

Nurodydami svarbiausias savo bendruomenės problemas, kurias ketina išspręsti artimiausiu metu, respondentai minėjo aplinkos tvarkymo,  poilsio ir sporto aikštelių įrengimo, apleistų pastatų griovimo, bendruomenės kelių asfaltavimo, turimų patalpų remonto darbus.

Atsakydami į laisvo pobūdžio klausimą „Ką naujo galėtumėte pasiūlyti  Alytaus rajono savivaldybės tarybai dėl bendruomenių gyvenimo gerinimo?“ bendruomenių pirmininkai siūlė materialiai skatinti bendruomenių pirmininkų darbą, aktyviau remti bendruomenių inicijuojamus projektus, kad savivaldybėje būtų koordinatorius, galintis patarti įvairiais klausimais  (ypač buhalteriniais ir viešųjų pirkimų), skirti didesnį dėmesį jaunimo užimtumui ir kad būtų specialistas vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimui, prašė didesnės finansinės paramos švietimo ir kultūrinei veiklai, edukacijoms, didesnio dėmesio ir finansavimo mažoms bendruomenėms. Kai kurioms bendruomenėms buvo labai aktualu  gauti patalpas  veiklai arba bendruomeniniam verslui vystyti.

Apklausa įvyko, bendruomenių pirmininkai įvertino šiandieninę savo bendruomenių situaciją, galimybes, poreikius, norus. Belieka viltis, kad anketose nagrinėti klausimai padės planuoti ateities darbus, skatins narių aktyvumą, pilietiškumą ir lyderystę, gerins savanoriškos veiklos organizavimą.

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija