Atnaujintas priemonės „54+“ kvietimas teikti paraiškas

Informacinis bukletas pristatantis Lietuvos viešųjų finansų padėtį
2017 birželio 27
Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ (galioja iki 2017-07-31)
2017 birželio 27

Atnaujintas priemonės „54+“ kvietimas teikti paraiškas

Europos socialinio fondo agentūra kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas pagal pakoreguotą priemonės „54+“ finansavimo sąlygų aprašą ir projektų atrankos kriterijus. Apie 6 mln. eurų  planuojama skirti projektams, kurių metu turi būti atsigręžta į vyresniojo amžiaus žmonių problemas.  Tikimasi, kad projektų iniciatoriai skatins vyresniojo amžiaus žmonių savanorišką veiklą, sudarys sąlygas gauti aktualią informaciją, psichologinę pagalbą. Ypač svarbu tai, kad šio amžiaus žmonės galėtų lengviau įsidarbinti, plėsti savo bendravimo ratą, didėtų jų motyvacija, o kartu ir savivertė. Paraiškas teikti kviečiame iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Daugiau informacijos apie kvietimą galite rasti čia.

Priemonės „54+“ paraiškų vertinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu buvo sustabdytas 2016 m. lapkričio mėnesį, atsižvelgus į pirmines paraiškų vertinimo išvadas, iš kurių buvo matoma, kad užsibrėžti priemonės tikslai pasiekti nebus, o lėšos bus panaudotos neefektyviai. Pareiškėjai, kurie jau yra pateikę paraiškas 2016 m., apie tolimesnę paraiškų vertinimo eigą bus informuojami atskiru raštu.