Bendruomenių žiniai: priminimas pateikti finansinę atskaitomybę už 2019 metus

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr. 44TT-KV-19-2-08613- PR001
2020 vasario 20
„Gretos Šiuipės verslo pradžia“ ALYT-LEADER-6A-D-10-1-2019
2020 kovo 6

Bendruomenių žiniai: priminimas pateikti finansinę atskaitomybę už 2019 metus

Valstybės įmonė Registrų centras  Alytaus rajono VVG priminė, kad pasibaigus finansiniams metams (jeigu jie sutampa su kalendoriniais metais) finansinės atskaitomybės dokumentus už 2019 metus reikia pateikti iki 2020-05-31. Teisės aktai numato, kad finansinės atskaitomybės dokumentai turi būti pateikti per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento, tad raginame nedelsti ir patvirtintas ataskaitas pateikti nelaukiant įstatyme numatyto termino pabaigos.

Jeigu 2019 m. finansinę atskaitomybę jau pateikėte, prašome į šį pranešimą nereaguoti.

Užpildytą ataskaitą gali pateikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo, prisijungęs prie Registrų centro elektroninės paslaugų sistemos (https://www.ipasas.lt/index.php?app=rcmfa&).

Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymą ir teikimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje (https://www.registrucentras.lt/p/62).

Kilus klausimų dėl finansinių ataskaitų teikimo, siūlome pasinaudoti interaktyvių konsultacijų paslauga adresu info.registrucentras.lt, arba skambinti telefonu (8 5) 268 8262.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija