Bernardo Mažeikos projektas „B. Mažeikos verslo pradžia Nemunaičio kaime“ ALYT-LEADER-6A-D-36-1-2023/ 42VS-PV-23-1-02241-PR001

Mato Laniausko projektas „M. Laniausko turizmo pradžia“ ALYT-LEADER-6A-D-36-12-2023/ 42VS-PV-23-1-00692-PR001
2023 spalio 4
MB „Birštono turai“ projektas „Etnokultūrinių edukacijų ir degustacijų paslaugų teikimas“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-6-2023/ 42VS-PV-23-1-00709-PR001
2023 spalio 6

Bernardo Mažeikos projektas „B. Mažeikos verslo pradžia Nemunaičio kaime“ ALYT-LEADER-6A-D-36-1-2023/ 42VS-PV-23-1-02241-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“/ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2.-6.2
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Bernardas Mažeika
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus g. 5, Nemunaičio k., Nemunaičio sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 16
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

34 562,00

28 563,64

Paramos suma, Eur 19 708,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Darbo vieta (etatai) asmeniui iki 40 m. (imtinai)

 

3

 

3

 

1

Projekto tikslas Pradėti verslą – įsigyjant projekte numatytą darbo priemonę.
Projekto uždaviniai –          Įsigyti krovininį mikroautobusą.