TERESĖS ALDONIENĖS VIETOS PROJEKTO „RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VEIKLOS PLĖTRA“ (ALYT-LEADER-6A-D-6-1-2018) ĮGYVENDINIMAS

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS PROJEKTO „KURNĖNŲ LAURYNO RADZIUKYNO MOKYKLOS PRITAIKYMAS TURIZMO IR EDUKACINĖMS VEIKLOMS“ (ALYT-LEADER-6B-KI-14-1-2019) ĮGYVENDINIMAS
2019 rugpjūčio 28
Lietuvos kaimo parlamento IV sesija
2019 rugsėjo 16

TERESĖS ALDONIENĖS VIETOS PROJEKTO „RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VEIKLOS PLĖTRA“ (ALYT-LEADER-6A-D-6-1-2018) ĮGYVENDINIMAS

Teresės Aldonienės pagal „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 įgyvendina vietos projektą „Renginių organizavimo veiklos plėtra“.

Vietos projekto įgyvendinimo vieta – Alytaus rajonas, Alytaus seniūnija, Radžiūnų kaimas, Radžiūnų g.33.

Bendra vietos projekto vertė su PVM –  142 433,49 Eur. Paramos suma  projektui 82 399,00 Eur (be PVM).

Projekto tikslas: plėtoti pareiškėjo vykdomą veiklą – pramoginių ir poilsinių renginių organizavimą. Ši veikla vykdoma pareiškėjo nuo 2014 m.

Projekto rezultatas:

  • Įsigyti įrangą (surenkami paviljonai; garso aparatūra; scena; baldai; projektorius su ekranu; saulės kolektorinė elektrinė ) renginių organizavimo paslaugoms teikti;
  • Įsigyti gamtą tausojantį įrenginį – saulės elektrinę (kolektorių);
  • Sukurti 2 naujas darbo vietas, viena darbo vieta iki 40 m.;
  • Plėtoti planuojamą veiklą su įsigytais įrenginiais.

Vietos projekto įgyvendinimas atitiko Alytaus rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“ prioriteto Nr. 1 „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 finansinių sąlygų apraše, patvirtintame Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 2018 m. spalio 3 d. rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu Nr.12, nurodytas bendrąsias, specialiąsias ir papildomas tinkamumo finansuoti sąlygas bei VP administravimo taisyklėse nurodytus reikalavimus paramai gauti bei vietos projekte suplanuotus rodiklius.

Finansavimo šaltinis – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės ir  vietos projekto įgyvendintojo  informacija