Informacija apie Alytaus rajono VVG vykdomas veiklas

ASU kviečia studijuoti magistrantūros studijose
2018 vasario 21
Planuojami Alytaus rajono VVG vizitai
2018 vasario 28

Informacija apie Alytaus rajono VVG vykdomas veiklas

  • Informuojame, kad Alytaus rajono VVG dalyvauja Vietos veiklos grupių tinklo posėdžiuose, susitikimuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros, LR Žemės ūkio ministerijos atstovais dėl teisės aktų supaprastinimo būsimiems pareiškėjams ir problemų sprendimo rengiant kvietimus ir pan. Sekantis susitikimas su Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais numatytas kovo 6 d.  Vilniuje.
  • Šiuo metu Alytaus rajono VVG yra pateikusi užbaigtų projektų „Malonumai judant“ ir  „Panemunės dzūkų turizmo maršrutas“ ataskaitas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ .
  • Nacionalinei mokėjimo agentūrai taip pat yra pateikta Kaimo vietovių VPS metinė įgyvendinimo ataskaita už 2017 m.
  • Alytaus rajono VVG, kaip partneris, kartu su pareiškėju – Druskininkų vietos veiklos grupe ir sekančiu partneriu – Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupe, yra pateikę paraišką gauti Techninę paramą Tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Šiuo metu vyksta paraiškos vertinimas.
  • VVG buvo paskelbusi vieną kvietimą VPS II prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas‘, priemonei „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“. Gauta 1 paraiška. Vyksta jos vertinimas.
  • Artimiausiu metu VVG skelbs sekantį kvietimą VPS I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“.
  • VVG įsitraukė į VO Lietuvos kokybės, vadybos ir inovacijų asociacijos projektą „Integrated development of Healthy Eating Habits and Skills for Socially Disadvantaged Groupsin the Community“/ „Kompleksinis  sveikos mitybos  įpročių ir  įgūdžių  ugdymas  socialiai  pažeidžiamoms   grupėms    bendruomenėje“, prisidėdama pagalba viešinant projekto rezultatus ir teigiamą poveikį.