Įvyko nuotolinis visuotinis rinkiminis narių susirinkimas

Kviečiame į nuotolinį Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį rinkiminį susirinkimą
2021 sausio 10
Nuotoliniai mokymai „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2021 m.“
2021 sausio 27

Įvyko nuotolinis visuotinis rinkiminis narių susirinkimas

2021 m. sausio 20 d., Alytaus rajono vietos veiklos grupė vykdė inovaciją – nuotolinį visuotinį rinkiminį narių susirinkimą. Susirinkimo metu išrinkta nauja valdyba. 1/3 valdybos atsinaujino bei buvo išlaikyti VVG valdybai taikomi griežti reikalavimai. VVG valdybos nariais iš Birštono savivaldybės:  Vytas Kederys, Edita Jakučionienė, Simona Vasiliauskaitė. VVG valdybos nariai iš Alytaus rajono savivaldybės: Andrius Karlonas, Edita Zagurskienė, Saulius Belickas, Rūta Matonė, Aurelija Aldonytė, Milda Stanevičienė, Ramūnas Kuzmickas, Asta Kisielienė, Tomas Vailionis. VVG pirmininkė perrinkta Vida Vrubliauskienė. Susirinkimo metu patvirtina VVG pirmininko, valdybos, finansinė, revizijos, VPS ataskaitos, VPS keitimas, priimtas 1 naujas VVG narys.

Nuspręsta nuo sausio 20 d. iš VVG narių sąrašo išbraukti 6 VVG narius, tuos kurie nemoka nario mokesčio 3 ir daugiau metų.  Nuo 2021 m, sausio 21 d. VVG svetainėje skelbiamas atnaujintas VVG narių sąrašas.

Dar 2 VVG nariai, kurie buvo priskirti prie 3 ir daugiau metų nemokančių nario mokesčio sąrašo dar sausio pradžioje parašė prašymus ir paprašė išstoti iš VVG.

Dėkojame VVG nariams dalyvavusiems  nuotoliniam susirinkime. Ypač dėkojame rotavusiems VVG valdybos nariams Aldonai Bunevičienei, Giedrei Aldonienei, Tadui Džervui, Linui Nedzinskui už nuoširdų, neatlygintiną darbą VVG valdyboje 2017 – 2020 m. valdyboje. Visiems linkime sėkmės ir darbingos naujai išrinktų  VVG valdymo organų – pirmininko ir valdybos veiklos. 

Nuotolinis Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija