Kvietimas dalyvauti mokslinėje praktinėje konferencijoje

Kvietimas į seminarą
2016 spalio 5
Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategijos viešinimo ir aktyvinimo renginiai
2016 spalio 10

Kvietimas dalyvauti mokslinėje praktinėje konferencijoje

Kviečiame dalyvauti mokslinėje praktinėje konferencijoje „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: gerosios praktikos pavyzdžiai“, kuri vyks 2016 m. lapkričio 11 d. Aleksandro Stulginskio universitete, III rūmų 604 auditorijoje (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno rajonas) ir bus skirta Vietos bendruomenių metams paminėti.

Konferencijos pradžia 10.00 val.

Kvietimas į konferenciją
Konferencijos dalyvio registracijos kortelė
Reikalavimai konferencijos straipsniams

Taip pat kviečiame aktyviai dalyvauti fotografijų konkurse „Žmogus-kaimas-laikas“.
Fotografijų konkurso skelbimas
Fotografijų konkurso nuostatai

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija