„Mobili daržovių parduotuvė“ ALYT-LEADER-6A-D-12-1-2019

„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas turizmo ir edukacinėms veikloms“ ALYT-LEADER-6B-KI-14-1-2019
2018 rugsėjo 26
„Kaimo turizmo veiklos įvairinimas ir plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-13-1-2019
2018 rugsėjo 26

„Mobili daržovių parduotuvė“ ALYT-LEADER-6A-D-12-1-2019

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER-19.2-6.2
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Albertas Amšiejus
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta S. Konarskio g. 19, Varnagiriai, Krokialaukio sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 6
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

56 028,65

46 565,00

Paramos suma, Eur  

32 000,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

3. Darbo vieta asmeniui iki 40 m. (imtinai)

 

2

 

2

 

1

Projekto tikslas Įsteigti smulkų verslą – mobilią daržovių parduotuvę, bei verstis mažmenine prekyba VVG teritorijoje užauginta produkcija. Bus įsigyjamas automobilis, gaminamas pagal spec. užsakymą ir reikalavimus (žemagrindė platforma, durys, atvartas su langu) ir prie jo prikabinama priekaba, pritaikyti prekybai. Tokiu atveju, prekyba vyks tieks iš automobilio, tiek iš priekabos, dėl to numatoma sukurti 2 darbo vietas pardavėjams.
Projekto uždaviniai 1.      Įsigyti naują, modernų, mobiliai prekybos veiklai pritaikytą automobilį;

2.      Įsigyti mobiliai prekybos veiklai skirtą priekabą;

3.      Sukurti 2 darbo vietas (pardavėjai).

4.      Pradėti individualią veiklą.