Mokymai: Turizmo įtaka aplinkai ir darniojo turizmo atsiradimas. Nemasinio turizmo galimybės Lietuvoje

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 22
2020 liepos 9
Naujas VVG bendradarbiavimo projekto leidinys -„Dzūkijos piliakalnių kelias“
2020 liepos 20

Mokymai: Turizmo įtaka aplinkai ir darniojo turizmo atsiradimas. Nemasinio turizmo galimybės Lietuvoje

Projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“  Nr. 44TT-KV-19-2-08613-PR001 įgyvendinamo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę  “Leader“ mokymų Tema: Turizmo įtaka aplinkai ir darniojo turizmo atsiradimas. Nemasinio turizmo galimybės Lietuvoje.

Vieta: Pagramančio bendruomenės centre „Gramančia“ (Pagramančio mstl. Gramančios 6, Tauragės raj.)

Data: 2020 m. liepos 21-22 d.

 DIENOTVARKĖ

2020 07 21

10:00 – 10:15 Pasitikimo kava

10:15 – 12:15 Teisinė turizmo bazė Lietuvoje. Turizmo vieta ir svarba ekonomikoje – dabartinė padėtis. Specialistų poreikis ir rengimas.

12:15 – 13:15 Turizmo sąlyginio skirstymo kriterijai. Teigiamas ir neigiamas turizmo poveikis aplinkai.

13:15 – 14:15 Pietūs

14:15 – 15:15 Darnusis turizmas.

15:15 – 17:15 Turizmo „nišos“.

17:15 – 17:30 Diskusijos prie kavos

2020 07 22

09:00 – 09:15 Pasitikimo kava

09:15 – 11:00 Aktyvus turizmas

11:00 – 12:15 Gamtinis turizmas

12:15 – 13:15 Pietūs

13:15 – 15:00 Dviračių turizmas

15:00 – 15:15 Kavos pertrauka

15:15 – 16:30 Reali darbo turizme patirtis – reikalavimai, dokumentai, konfliktinės situacijos ir jų sprendimas. Baigiamoji diskusija.

Lektorius Linas Daubaras

Dalyvauja  projekto metu  atrinkti/ siūlomi paslauų teikėjai iš Nemunaičio sen., Alytaus r.