Naujas VVG bendradarbiavimo projekto leidinys -„Dzūkijos piliakalnių kelias“

Mokymai: Turizmo įtaka aplinkai ir darniojo turizmo atsiradimas. Nemasinio turizmo galimybės Lietuvoje
2020 liepos 20
Įsakymas dėl VP administravimo taisyklių pakeitimo susipažinimui
2020 liepos 23

Naujas VVG bendradarbiavimo projekto leidinys -„Dzūkijos piliakalnių kelias“

Trakų krašto VVG, Alytaus rajono VVG, Prienų rajono VVG ir Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)  baigia  įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“ Nr. 44TT-KV-18-1-03519- PR001, kuris  finansuojamas iš  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos LEADER priemonės veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (teritorinis bendradarbiavimas)“. Alytaus rajono vietos veiklos grupė dėkoja Alytaus rajono savivaldybei, kuri 2018 m. skyrė šiam projektui kofinansavimo lėšų.  Šio projekto tikslas ir numatytos veiklos papildė  Alytaus  rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano  II prioriteto „Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio vystymas“ 2.1. tikslo pasiekimą „Išsaugoti gerąsias krašto kultūros tradicijas, vystyti modernią, patrauklią kultūrinio turizmo infrastruktūrą ir bendradarbiavimą“. Paramos lėšas iš savo savivaldybių projekto kofinansavimui gavo ir kitos projekto partnerės VVG.

Projektas tikslas – skatinti vietos gyventojų socialinį aktyvumą bei verslumą, parengiant Dzūkijos piliakalnių kelią (mažiausiai 2 maršrutus: negalią turintiems žmonėms ir šeimoms) ir įtraukiant į veiklas senyvo amžiaus žmones, negalią turinčius asmenis, daugiavaikes šeimas.

Projektas pradėtas įgyvendinti nuo  2018 m. spalio 1 d.. Projekto veiklos buvo suplanuotas taip, kad koordinatorius ir partneriai gautų  vienodą naudą bei, kad veiklose aktyviai dalyvaus  iš kiekvienos partnerių teritorijos apie  200 dalyvių ir  bus organizuota bendri renginiai (edukacijų savaitės, maratonas, kelionės susitikimai), veiksmai skatinantys socialinį aktyvumą, verslumą, parengti bendri maršrutai, bus sukurta paskyra socialiniuose tinkluose „Dzūkijos piliakalnių kelias“, kuris buvo reikalingas  viešinant projekto veiklas bei reprezentuos kraštą.

Nuo 2018 m. spalio mėn. projektas įgyvendinamas pagal planą ir įvyko eilė puikių  projekto veiklų,  edukacijų, kuriame kaip ir buvo planuota  dalyvavo atstovai iš visų partnerių teritorijų: daugiavaikės šeimos, senjorai,  neįgalieji, bendruomenių atstovai, o tarp šių žmonių  užsimezgė daug draugystės ryšių.

Ypač didelis dėmesys projekte buvo skirtas neįgaliesiems, kurie dalyvavo kelių dienų keliavimo per  4 savivaldybes maratone „Visi Dzūkijos piliakalnių keliu“ bei nakvojo kaimo turizmo sodybose,  įvertino neįgaliesiems skirtą infrastruktūrą ir dabar jau tikrai žino kuriame projekto partnerių  rajone kaimo turizmo sodybos ir kita infrastruktūra geriausiai pritaikyta neįgaliesiems turistams.

Už bendradarbiavimą, nuoširdumą, aktyvumą  ir  didelį administravimo  darbą šiame dideliame veiklų projekte dėkojame  projekto pareiškėjos Trakų krašto VVG pirmininkei Alvydai Kazakevičiūtei – Staniūnaitienei ir  visiems projekto partneriams ir dalyviams  iš Alytaus rajono VVG, Prienų rajono VVG, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) ir  Trakų krašto  VVG.

2020 m. rugpjūčio mėn. 13 d. Trakuose – Lietuvos kultūros sostinėje 2020,  vyks šio projekto baigiamoji konferencija. Besidomintieji šiuo projektu, buvę jo dalyviai  kviečiami  kreiptis  į Alytaus rajono vietos veiklos grupę dėl registracijos konferencijoje. Vietų kiekis ribotas, tad kviečiame paskubėti registruotis iki 2020 rugpjūčio 1 d.

Kviečiame peržiūrėti elektroninį vietos veiklos grupių  bendradarbiavimo  projekto  leidinį „Dzūkijos piliakalniu kelias“. Tai vienas iš paskutiniųjų projekto darbų. Leidinį „Dzūkijos piliakalnių kelias“ rasite Alytaus rajono vietos veiklos grupės interneto www.alytausrvvg.lt svetainėje ir partnerių svetainėse. Labai nedideliu tiražu išleistas ir popierinis leidinys, kurį išdalinsime projekto piliakalnių globėjams, bibliotekoms, TIC ir pan..

Elektroninis leidinys „Dzūkijos piliakalniu kelias“: http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/Dzuku-naujausias.pdf

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija