Pateiktas prašymas dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotinis susirinkimas
2017 kovo 13
Pasirašytas prašymas – susitarimas dėl praktikos atlikimo
2017 kovo 13

Pateiktas prašymas dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle

Alytaus rajono vietos veiklos grupė š.m. kovo 10 d. pateikė prašymą Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatui dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Narystė tinkle yra atvira, neformali, grindžiama bendradarbiavimu, savanoriškumu, reprezentatyviu atstovavimu ir socialine atsakomybe. Pagrindinis tinklo tikslas – pagerinti kaimo plėtros programos (toliau – KPP) įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika gerinti KPP vertinimą.

Narystė tinkle prisidėtų prie „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategijos 2015 – 2020 metams“ priemonių įgyvendinimo bei VVG teritorijos kaimo plėtros.

Alytaus rajono vietos veiklos grupė