Susitikimas dėl „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas““

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos įgyvendinimas
2017 balandžio 12
Kvietimas į informacinį INVEGA renginį
2017 balandžio 14

Susitikimas dėl „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas““

Š. m. balandžio 12 d. Kaune, ASU Alytaus rajono vietos veiklos grupės VPS administratorė Brigita Montvilaitė dalyvavo susitikime su LR žemės ūkio ministerija dėl „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas““ . Susitikimo metu  buvo kalbėta apie Bendradarbiavimo projektus – Teritorinį ir Tarptautinius projektus, jų rengimą ir įgyvendinimą. Tiek parengiamajai paramai, tiek Teritorinio ir Tarptautinio projektų paramos intensyvumas 80 proc. Buvo aptarta kiti reikalavimai, specialiosios sąlygos ir pan.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija