Balandžio 5 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė perrinko valdybą

Alytaus rajono vietos veiklos grupė pasipildė naujais nariais
2023 balandžio 6
Poreikių tyrimo pristatymas
2023 balandžio 6

Balandžio 5 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė perrinko valdybą

2023 m. balandžio 5 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė perrinko valdybą:

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Atstovaujama institucija, organizacija arba ūkininko ūkis Atstovaujama VVG teritorijos dalis
Pilietinės visuomenės sektorius
1. Saulius Belickas Luksnėnų kaimo bendruomenė
„Spindulys“
Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Edita Duobienė Nemajūnų bendruomenės santalka Birštono savivaldybės teritorija
3. Erneidas Kazakevičius Mikalavo kaimo bendruomenė „Šilaičiai“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
4. Liudmila Makselienė Alytaus rajono asmenų su negalia draugija Alytaus rajono savivaldybės teritorija
5. Saulius Salatka Bendruomenė „24 kaimynai“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
Verslo sektorius
1. Aurelija Semionovienė UAB „Tarzanija“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Simona Vasiliauskaitė Vasiliauskai UAB Birštono savivaldybės teritorija
3. Ingrida Raguckienė Indviduali veikla Alytaus rajono savivaldybės teritorija
4. Marius Gudaitis Ūkininko Mariaus Gudaičio ūkis Alytaus rajono savivaldybės teritorija
5 Julita Ciūnytė Sveikatingumo ir grožio studija „SUPER FAINA“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
Valdžios sektorius
1. Paulius Čeponas Dzūkijos – Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Laurynas Laukevičius Birštono savivaldybė Birštono savivaldybės teritorija

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija