Vasara pilna naujų šeimos verslo istorijų, žinių ir idėjų

Spalio 22 d. tradicinė Krokialaukio bendruomenės šventė „Suėję po darbų“
2021 spalio 7
Kviečiame bendruomenes dalyvauti Europos atliekų mažinimo savaitei skirtame aplinkosauginių iniciatyvų/veiklų konkurse „Mažiau atliekų – daugiau žiedų“
2021 spalio 14

Vasara pilna naujų šeimos verslo istorijų, žinių ir idėjų

Alytaus rajono Miroslavo seniūnijos bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“ sėkmingai įgyvendino projektą „Tradiciniai amatai – šeimos verslo pradžiai skatinti“ pagal Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategijos 2015 – 2020 metams (Nr. 42VS-KA-15-1-06810) priemonę „Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Projekto tikslas buvo – puoselėti tradicinius amatus bei edukacines veiklas, skatinti šeimos verslus bei suteikti galimybes mokytis ir keistis gerąja patirtimi, įžvalgomis ir inovacijomis. Projekto dalyviai – „Dainavos kauko“ ir Santaikos kaimo bendruomenių nariai bei kitų Alytaus rajono bendruomenių lyderiai.

Mokantis pagal šeimos verslo mokymų modulį buvo taikomas paskaitos ir gerosios praktikos pavyzdžių analizės metodai. Pereita nuo pasyvaus prie aktyvaus mokymosi, nes įvairinant ekonomines veiklas kaimo vietovėse, pavyzdžiui plėtojant smulkius verslus, kuriamos ir vykdomos edukacinės veiklos (programos), kurios pasižymi interaktyvumu ir kūrybine šviečiamąja patirtimi. Tai mokymosi metodas, kurio tikslas – suteikti galimybę daugiau pamatyti, patyrinėti ir per praktinę veiklą geriau suprasti bei įsiminti pristatomą veiklą. Taip pat buvo taikomas istorijų pasakojimo, stebėjimo, klausimų ir atsakymų, patirtinis mokymas.

Pirmieji mokymai apie šeimos verslo organizavimą vyko vasaros pradžioje, birželio 19 d. nuotoliniu būdu. Buvo aptarti Šeimos verslo valdymo ypatumai, privalumai ir trūkumai, iššūkiai, reputacijos ir įvaizdžio formavimo principai, šeimų verslo sėkmės istorijos. Buvo siekiama atsakyti į klausimus kuo gyvena ir ko tikimasi iš šeimos verslo Europoje, kaip sukurti sėkmingą šeimos verslą kaimiškoje vietovėje, kuo pasižymi verslo kūrimo ir augimo etapai, kokie yra finansavimo šaltiniai ir kaip galima pritraukti ES finansinę paramą.

Dvi dienas – liepos 23-24 d., išvažiuojamieji mokymai vyko Biržų rajone. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro patirtis ugdant jaunimo ir bendruomenės verslumą buvo motyvuojanti veikti, taikyti pameistrystės tradicijas, svariai prisidėti prie savo gyvenamosios vietovės kūrimo, verslų plėtojimo.

Daug naujų žinių apie bites, jų produktus mokymų dalyviai gavo susitikime su laimingų bičių laimingais šeimininkais, broliais bitininkais! Sertifikuotas medus pagal išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto pripažinimo taisyklių programą tirpo burnoje, o šeimos verslo vizija, novatoriškos jos įgyvendinimo priemonės, verslo rinkodaros strategija „Brolių medus“ – „suka“ diplomuotus bitininkus, įkvėpė mokymų dalyvius. Susitikus su ūkio savininke Levandų ūkyje, kuris pristatomas kaip ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su gamta ir savimi, mokymų dalyviai sužinojo apie verslo veiklų ir projektų derinimo ypatumus, bendradarbiavimo su kitais ūkiais kuriama verte.

Su edukacinių programų kūrimu ir organizavimu buvo susipažinta įsitraukiant ir dalyvaujant edukacinėje programoje „Iš kunigaikštienės buduaro – tiesiai prie Jo Šviesybės stalo“ Biržų pilyje, degustuojant kunigaikščių valgius pilies restorane „Pilies skliautai“.

Specialiai įrengtas Eko basų kojų takas, ėjimas įvairiais paviršiais – akmenys, smėlis, medis, kankorėžiai ir vanduo suteikė daug aštrių pojūčių, įkvėpė projekto dalyvius diskusijai ir naujoms bendruomeninio verslo idėjoms.

Susitikimas Milišiūnų ūkyje, kuriame auginamos avys, tiekiamos laisvalaikio praleidimo, patalpų nuomos seminarams ir konferencijoms organizavimo paslaugos, buvo prasmingas perprantant vietos išteklių derinimo galimybes ir tokio derinimo kuriamą pridėtinę vertę verslui ir aplinkai.

Mokymų dalyviai taip pat aplankė Kirkilų apžvalgos bokštą, ėjo pažintiniu taku. Taip pat aplankė unikalius gamtos objektus – Karvės olą, Barsuko geologinį taką ir priėjo prie išvados, kad plėtojant verslą kaimo vietovėje yra labai svarbi infrastruktūra, kuri veikia kaip verslo paramos sistema, padedanti pritraukti turistus ir kitus klientus.

Liepos paskutinę dieną projekto dalyviai susipažino, analizavo Druskininkų savivaldybės bendruomeninio ir šeimos verslo gerosios praktikos pavyzdžius, aktyviai dalyvaudami Leipalingio miestelio bendruomenės prisistatyme, suvokė kultūros paslaugų teikimo principus, Stračiūnų kaimo šeimų verslų ir bendruomenės superviziją, bitininkystės ir konditerinių gaminių pristatymo ypatumus. Buvo įdomu sužinoti ir pasimokyti kaip Bilso bendruomeninės veiklos padeda ugdyti gyventojų verslumą, su kokiais iššūkiais galima susidurti ir kaip juos įveikti kuriant ir organizuojant edukacines programas. Sėkmingo šeimos verslo, kuris išgyveno jau keletą savo gyvavimo etapų, receptas buvo atskleistas Arvydo ir Gražinos Augų pieno ūkyje. Ūkininkų optimizmas, profesionalumas, bendravimo su klientais stilius suteikė mokymų dalyviams pasitikėjimo ir tikėjimo unikaliomis verslo vystymo galimybėmis kaimo vietovėje.

Kokie yra marketingo strategijų kūrimo principai, tradicinio (vietos) produkto ir prekės bruožai, vietos produktų kūrimo ir pristatymo principai, kokius veiksmus reikia atlikti siekiant formuoti regioninių produktų pasiūlą ir paklausą buvo siekiama atsakyti šeimos verslo mokymų modulyje 2021 m. rugsėjo 4 d. Trakų rajone.  Buvo aplankytas pirmasis Alpakų ūkis Lietuvoje  – veislynas Alpakos Trakai, dalyviai susipažino su istorijų pasakojimo metodu, kuris ūkio savininkės buvo naudojamas pristatant ūkį, šeimos verslo įvaizdžio kūrimu, marketingo strategijų kūrimu. Taip pat buvo aplankyta Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija, susipažinta su jos atliekamomis funkcijomis, nariais. Buvo aptartos Trakų krašto tradicinių amatų centro veiklos, pateikiamų amatų gaminių asortimentas, susipažinta su teikiamomis paslaugomis daugiakultūrinėje aplinkoje, susipažinta su amatų centro paslaugų skaitmeninimo ypatumais. Dalyviai sužinojo, kaip prie verslumo ugdymo Trakų rajone ir šalyje prisideda amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, kokia jų veiklos filosofija, mokymo programų, vasaros ir amatų stovyklų, konkursų organizavimo tikslai ir priemonės. Įkvepiančios istorijos leido suprasti, kad amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ yra mokykla, kuri tikrai įkvepia amatui. Kaip bendruomeninės veiklos prisideda prie gyventojų verslumo ugdymo ir bendruomeniškumo stiprinimo organizuojant teatro veiklą, bendruomenės narių keliones,  edukacines programas padėjo suprasti Bijūnų kaimo bendruomenė.

Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“ užmezgė ir glaudesnius ryšius su Trakų rajono Bijūnų kaimo bendruomene, pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Mokymų dalyviai turėjo galimybę ne tik įgyti naujų žinių ir patirties, bet ir pasidaryti atminčiai šeimos verslo sėkmės istorijas priminsiančių nuotraukų, sustiprinti savo motyvaciją pradėti verslą ar tobulinti jau plėtojamo verslo veiklas.