2019 rugpjūčio 14 d. patikslinta vietos plėtros strategija

Vidurnakčio eitynės
2019 rugpjūčio 19
Iniciatyva „Sidabrinė linija“
2019 rugpjūčio 19

2019 rugpjūčio 14 d. patikslinta vietos plėtros strategija

2019 m. gegužės 8 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas Nr. 17  nusprendė  pakoreguoti vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“ (toliau – VPS ), kurios korekcijoms  pritarė   Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM (toliau – Agentūra)
2019 m. rugpjūčio 14 d.  raštu „Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“  Nr. BRK- 5530 pritarimu. Agentūra pritarė ne visiems suplanuotiems VPS  keitimams ir pasiūlė kitus keitimus vykdyti po VPS pervertinimo, kuris vyks 2020 m. Šiuo metu pagal faktą   patikslinta VPS planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams numatytos sumos) ir planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos). Taip pat atsižvelgiant į faktus pakoreguota VPS įgyvendinimo veiksmų planas. VPS aktuali redakcija pateikiama čia.

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija