Alytaus rajono vietos veiklos grupės dalyvavimas posėdyje

Lietuvos kaimo tinklo posėdis kaimo kultūros plėtros klausimais
2017 kovo 24
Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas
2017 kovo 27

Alytaus rajono vietos veiklos grupės dalyvavimas posėdyje

2017 m. kovo 27 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) administratorė Brigita Montvilaitė dalyvaus posėdyje, kuriame bus formuojama Alytaus rajono nevyriausybinių organizacijų taryba. VVG yra vienintelė Alytaus rajone veikianti ir nevyriausybines bei kaimo bendruomenių organizacijas vienijanti asociacija. Ji atstovauja  32 savo narius iš nevyriausybinio sektoriaus, kurie registruoti ir veikia Alytaus rajone. VVG vietos plėtros strategija įgyvendinama pagal Leader metodo ir horizontaliuosius principus, tad dalyvavimas Alytaus rajono savivaldybės  Nevyriausybinių organizacijų tarybos veikloje prisidėtų prie Leader teritorinio, ,,iš apačios i viršų“, partnerystės, integruoto požiūrio, vietos finansavimo ir valdymo principų įgyvendinimo.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija