Lietuvos kaimo tinklo posėdis kaimo kultūros plėtros klausimais

Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas
2017 kovo 21
Alytaus rajono vietos veiklos grupės dalyvavimas posėdyje
2017 kovo 24

Lietuvos kaimo tinklo posėdis kaimo kultūros plėtros klausimais

2017 m. kovo 21 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko Lietuvos kaimo tinklo (toliau –  LKT) posėdis kaimo kultūros plėtros klausimais. Posėdyje dalyvavo LKT nariai – bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovai iš Ignalinos, Pajūrio krašto, Pagėgių, Kauno rajono, Vilkaviškio ir Alytaus rajonų. LKT sekretoriato atstovas Simonas Pusvaškis posėdžio dalyvius informavo apie 2014 -2020 m. LKT paramos kryptis ir galimybes probleminiais kaimo kultūros plėtros ir vystymo klausimais. Pareiškėjai galėtų kreiptis  paramos kaupdami geruosius kaimo kultūros vystymo pavyzdžius, susijusius su 2014 – 2020 m. KPP įgyvendinimu. Nuo 2016 m. startavęs Mažųjų kultūros sostinių projektas taip pat galėtų būti kokybiškos kaimo kultūros vystymo pavyzdžių šaltiniu, tačiau kiekvienam veiksmui įgyvendinti reikalingos lėšos.  Bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovai pristatė savo veiklas, 2017 m. Mažųjų kultūros sostinių programas ir vietos plėtros strategijų turinį. Paaiškėjo, kad posėdyje dalyvavusių vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijose nėra numatyta lėšų remti minkštuosius kaimo kultūros plėtros projektus, todėl kaimo kultūrą puoselėjančios NVO turi ieškoti kitų paramos šaltinių nei vietos plėtros strategijos. Kaimo kultūra yra labai jautri  ir  paramos lėšoms imli sritis. Kaimo gyventojai pasiilgo kokybiškų ir įvairesnių renginių. Lietuvos žemės ūkio ministerija jau eilę metų tiesioginiais ir netiesioginiais būdais remia kaimo kultūrą, kai tuo tarpu Kultūros ministerija  nerodo  analogiškų veiksmų, tad posėdžio dalyviai prašė LKT sekretoriato skirstant lėšas atkreipti dėmesį i probleminius kaimo kultūros vystymo klausimus ir remti su kaimo kultūra susijusius LKT projektines  idėjas. Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro atstovai Tomas Didžiulis, Gytis Viršilas informavo susirinkusius apie Žemės ūkio ministerijos paramą kultūros projektams kaime esančioms ir vietos bendruomenėms dirbančioms NVO.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė posėdyje skaitė pranešimą ,,Alytaus rajono kultūra – 2017 m. Punios Mažosios kultūros sostinės kontekste“. Pranešime buvo  apžvelgta vietos plėtros strategijoje ,,Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“  numatyti kultūros principo įgyvendinimo ypatumai, sunkumai ir galimybes.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija