Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas

Konferencija ,,60 metų nuo Romos sutarties: nauja pradžia Europai“
2017 kovo 21
Lietuvos kaimo tinklo posėdis kaimo kultūros plėtros klausimais
2017 kovo 24

Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas

Š. m. kovo 20 d. Alytaus rajono VVG patalpose vyko penktasis projekto „Socifaction“ susitikimas su Aleksandro Stulginskio universiteto eksperte prof. Vilma Atkočiūniene. Susitikime dalyvavo paliatyvios pagalbos ir globos centro „Tėviškes namai“ vadovas Eimantas Balaika bei ūkininkė Eglė Aliulienė. Buvo toliau diskutuojama ir analizuojama ties projektinėmis idėjomis ir jų įgyvendinimu. Taip pat šio susitikimo metu didelis dėmesys buvo skirtas verslo plano turinio analizei, kadangi  geras verslo planas yra svarbi įmonės veiklos ir rezultatų stebėsenos priemonė.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija