Konferencija ,,60 metų nuo Romos sutarties: nauja pradžia Europai“

Socialinio verslo forumas 2017
2017 kovo 20
Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas
2017 kovo 21

Konferencija ,,60 metų nuo Romos sutarties: nauja pradžia Europai“

Alytaus rajono vietos veiklos grupės VPS viešųjų ryšių specialistas Ignas Čekanauskas 2017 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų Konferencijų salėje, dalyvavo  aukšto lygio konferencijoje ,,60 metų nuo Romos sutarties: nauja pradžia Europai“. Konferencija buvo skirta pažymėti Romos sutarties 60-metį – labai svarbią simbolinės reikšmės sukaktį, telkiant strategines mūsų pastangas apgalvotai kurti Europos ateitį. Konferencijos metu daugiausiai dėmesio buvo skiriama plataus masto požiūriui į dabartines problemas ir jų strateginio sprendimo vizijas. Buvo kalbama apie tai kaip padidinti visuomenės paramą ES, kaip kovoti su skeptišku nusiteikimu ES, kaip didinti ES patrauklumą ir įtakingumą. Taip pat buvo aptariami ES vidaus ir išorės saugumo stiprinimo klausimai.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija