„Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ Nr. 4PV-KA-10-1-002971