Asociacijos „Miklusėniškiai“ projektas

Tradicinė Perkūnkalnio bendruomenės šventė VASAROS VAINIKAS. MEILĖS MONAI
2023 liepos 22
DĖL VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGIMO ORGANIZAVIMO
2023 rugsėjo 1

Asociacijos „Miklusėniškiai“ projektas

Nuo seno lietuviai gyveno bendruomenėmis, kurias vienijo bendras tikslas, talkos, darbai, šventės ar atlaidai. Bendruomenė – ypatinga vertybė, nes sugeba suvienyti, sujungti bendrų interesų turinčius gyventojus. Taip pat bendruomenės atstovų tikslas per projektus įgyvendinti viešuosius interesus, skatinti kultūrinį lygį (per minėjimus, tradicinius renginius, išvykas) ir gerinti materialinę bazę, kuri būtų prieinama visiems tos vietos gyventojams.

Asociacija „Miklusėniškiai“ stiprindama bendruomenės ir ansamblio „Šermukšnėlė“ kolektyvinį vaizdą, gerindama bendruomenės materialinę bazę bei skatindama didžiuotis ir puoselėti dzūkiško krašto tradicijas, teikė projekto paraišką Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pagal nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo kvietimą.

Pagal Žemės ūkio ministerijos vykdomą nacionalinės paramos kaimo bendruomenių  veiklai 2023 m. veiklos sritį – kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas pateikė projektą tautinių kostiumų arba jų dalių įsigijimui. Bendruomenės siekis – vystyti vizualinį kultūrinį  lygį, tradicijų puoselėjimą, įsigyjant dzūkiškus tautinius drabužius, kuriais galėtų pasipuošti gyventojai, dalyvaujantys valstybinių švenčių minėjimuose.

Projektine paraiška buvo patvirtinta ir gautas finansavimas 10 tautinių dzūkiškų moteriškų kostiumų (be avalynės) ir 6 dzūkiško tautinio kostiumo dalys vyrams (marškiniai, liemenės, skrybėlės, tautinė juosta). Bendruomenės finansinis indėlis įgyvendinant projektą buvo daugiau negu 8 proc. nuo bendros sumos, įsigyjant termosus skysčiams (sriubai ir arbatai), kurie reikalingi organizuojant šventes šaltuoju periodu ir žygiuose.

Asociacijos „Miklusėniškiai“ materialinės bazės stiprinimas ir susibūrusios bendruomenės ansamblio „Šermukšnėlė“ įvaizdžio puoselėjimas, drabužių darna, didins pasitikėjimą bendruomene, įvertins pokyčius šventinių renginių metu, stiprins pasitikėjimą bendruomenės pirmininke.

Įsigyti dzūkiški kostiumai atspindės dzūkų krašto išskirtinumą, reprezentuos Alytaus rajono kraštą, dalyvaujant renginiuose, pabrėš šio krašto išskirtinumą ir tautinio kostiumo margumą.

Projekto biudžetas 4245,00 Eur, iš kurių 3910,00 Eur sudaro paramos lėšos.

Informacija pateikė asociacija „Miklusėniškiai“

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerija