Dalyvavimas Kontaktų Forume Punske

Ataskaitinis rinkiminis VVGT susirinkimas
2018 balandžio 9
Kvietimas į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą
2018 balandžio 13

Dalyvavimas Kontaktų Forume Punske

cof

2018 m. kovo 26 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) gavo Leipalingio progimnazijos kvietimą dalyvauti ES regioninės plėtros fondo Interreg V-A LT-PL finansuojamame bendradarbiavimo programos projekte Nr. LT-PL-2S-168 „Kultūros maršrutai be sienų“ (toliau – projektas).

2018 m. balandžio 9 d. VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė vyko į projekto Kontaktų Forumą (kuris vyko Punske, Lenkijos Respublikoje) bei Kontaktų Forume pristatė VVG veiklą, VPS priemones, susijusias su kultūrinio – kulinarinio paveldo puoselėjimu, turizmu bei skaitė pranešimą apie kultūrinio – kulinarinio paveldo puoselėjimą Alytaus rajone.

Taip pat iš Leipalingio progimnazijos gavo pasiūlymą bendradarbiauti ir kitose projekto veiklose apie kurias VVG bus informuota projekto eigoje.

Dalyvavimas šiame renginyje prisidės prie VVG teritorijos turizmo aktyvinimo ir kultūros vystymo srityse bei prie „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategijos 2015 – 2020 metams“ (toliau – VPS) įgyvendinimo, nes viena iš VPS suplanuotų priemonių yra „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) bei VPS LEADER metodų: integruoto požiūrio, tinklaveikos ir bendradarbiavimo bei VPS horizontaliųjų principų ir prioritetų: kultūros ir darnaus vystymosi įgyvendinimo užtikrinimo.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija