Dėl Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių organizuojamų renginių ir muzikos kūrinių naudojimo juose

Punios kultūros rūmuose Koncertas „Folk in Jazz“
2018 rugsėjo 20
Junčionių bendruomenės renginys sulaukė gausaus dalyvių būrio
2018 rugsėjo 24

Dėl Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių organizuojamų renginių ir muzikos kūrinių naudojimo juose

LATGA periodiškai gauna informaciją apie Jūsų sąjungos narių organizuojamus renginius ir muzikos kūrinių naudojimą juose. Džiaugiamės, kai Jūsų nariai įstatymuose nustatyta tvarka kreipiasi dėl licencijų, suteikiančių teisę naudoti kūrinius reginiuose, gavimo ir sąžiningai vykdo prisiimtus įsipareigojimus. Pasitaiko atvejų, kai informaciją apie renginį gauname jau po to, kai jis įvyksta. Tokie atvejai nėra malonūs nei mums, nei Jūsų nariams, nes paaiškėja, kad kūriniai viename ar kitame renginyje jo metu buvo naudojami neteisėtai. Tada tenka spręsti licencijavimo klausimus jau po įvykusių renginių.

Siekiant sklandžiai bendradarbiauti ir išvengti galimų konfliktinių situacijų ateityje, siunčiame Jums informaciją apie kūrinių naudojimo įvairiuose renginiuose licencijavimo tvarką ir prašome pasidalinta ja su savo nariais. Tikimės, kad ši informacija bus naudinga tiek tiemsJūsų nariams, kurie jau organizavo renginius ir turėjo licencines sutartis, tiek ir tiems, kurie dar tik planuoja tai daryti. Esame pasirengę atsakyti į visus su šia tema susijusius klausimus tiek raštu, tiek tiesioginių susitikimų metu iš anksto suderintu laiku.

Priedai:

Muzikos kūrinių skyriaus licencijavimo poskyrio informacija