„Dzūkijos ir pasaulio gastronominio paveldo projektas „Pasaulio puodai““ ALYT-LEADER-6A-D-6-2-2018

„Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas gerinant jaunimo ir kaimo bendruomenių infrastruktūrą Geležūnų k., Birštono seniūnijoje“ ALYT-LEADER-6B-JI-5-1-2018
2018 rugsėjo 26
„Įmonės plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-3-2019
2018 rugsėjo 26

„Dzūkijos ir pasaulio gastronominio paveldo projektas „Pasaulio puodai““ ALYT-LEADER-6A-D-6-2-2018

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Vytaras Radzevičius
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus r., Raitininkų sen., Veismūnų k.2.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

143 082,50

118 250,00

Paramos suma, Eur  

82 400,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1.      Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2.      Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

3.      Darbo vieta asmeniui iki 40 m.

 

4

 

4

 

1

Projekto tikslas Pastatyti pastatą, kuris būtų pritaikomas edukacinėms maisto programoms, pristatymams rengti; seminarams, susijusiems su maisto gamyba; tiesioginėms transliacijoms per TV; kitiems renginiams ir socializacijos projektams. Projektas orientuotas į pasaulio kulinarijos pristatymą tiek vietiniams, tiek užsieniečiams lankytojams/svečiams. Pastatas bus vieno aukšto ir jį sudarys 7 dalys patalpų: salė lankytojams; atviro tipo virtuvė; koridorius; 2 WC (vienas jų pritaikytas neįgaliesiems); darbuotojų sanitarinė patalpa (WC) ir pagalbinė patalpa. Bendras plotas patalpų 137,69 m2, o bendras pastato tūris – 909 m3. Įrengta bus inžinerinė įranga, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai kaip terasa, takai, ir pan. Sukurti ne mažiau kaip 4 naujas darbo vietas (komunikacijos vadovas; projektų vadovas; finansininkas; pagalbinis darbuotojas), tame tarpe vieną darbo vietą sukurti asmeniui iki 40 metų amžiaus. Pats Pareiškėjas (Vytaras Radzevičius) ves maisto gaminimo edukacijas, todėl jam reikalingi darbuotojai, kurie ne gamintų maistą, bet užsiimtų rinkodara ir koordinavimu jo vystomos veiklos. Numatoma teikti naudą rajono fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, kadangi pareiškėjas naudosis rajone veikiančių subjektų paslaugomis, pirks produktus.
Projekto uždaviniai  1. Pastatyti maitinimo paskirties pastatą-kavinės pastatą ir pritaikyti jį veikloms, nurodytoms „projekto tikslas“ skiltyje (žr. aukščiau);

2. Pareiškėjas įsipareigoja savomis lėšomis iki projekto įgyvendinimo įsigyti ir susimontuoti būtiną įrangą ir baldus veiklai vykdyti (būtinas virtuvės baldų ir įrangos komplektas; kiti baldai ir inventorius);

3.  Sukurti ne mažiau kaip 4 darbo vietas;

4. Sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą asmeniui iki 40 m.;

5.  Vykdyti ekonomiškai gyvybingą veiklą.