„Europos Sąjungos investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų poreikiams

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga kviečia dalyvauti bendruomenes
2019 sausio 29
Vietos projektų atrankos komiteto posėdis
2019 vasario 4

„Europos Sąjungos investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų poreikiams

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 2019 m. sausio 29 d. Alytuje, Kraštotyros muziejuje, organizavo informacinį renginį – mokymus „Europos Sąjungos investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms“.

Šiame renginyje dalyvavo ir pranešimą skaitė Alytaus rajono VVG pirmininkė tema: „Alytaus rajono VVG veiklos iniciatyvos neįgaliųjų poreikiams“. Trumpai buvo pristatyti įgyvendinami projektai, kuriems skirtos lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų. Paminėtos aktyvios bendruomenės, kurios į veiklas įtraukė asmenius su negalia, mokė pynimo vytelėmis, mezgimo, siuvimo, maisto ruošimo, suvenyrų gamybos ir kitų amatų. Taip pat buvo pristatytas teritorinio bendradarbiavimo projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“, kuriame numatyti konkretūs mokymai bendruomenių nariams „Bendravimo su žmonėmis, turinčiais negalią ypatumai“ ir bendruomenių atstovams tema „Visiems prieinamos paslaugos: Aplinkos pritaikymas  žmonėms, turintiems negalią, minimaliomis sąnaudomis“. Svarbus šio projekto aspektas, kad planuojama parengti atskirą „Dzūkijos piliakalnio maršrutą“ pritaikytą judėjimo ir kitas negalias turintiems asmenims“. Tai bus kitokia – aktyvi užimtumo priemonė, suteikianti galimybę mėgautis gamtos objektais ir jaustis savarankiškais.

Renginio metu, daug dėmesio buvo skiriama viešajai fizinei negaliai, kuri leidžia patirti netiesioginę diskriminaciją negalią turintiems žmonėms dėl nepritaikytos fizinės aplinkos. Nepritaikyta aplinka sudaro ribotas galimybes pasirūpinti savimi ir dar labiau pabrėžia fizinę negalią. Prioritetu buvo minimas negalią turintis darbingo amžiaus žmogus, kuris gali ne tik imti, bet ir duoti. Neįgaliųjų departamento prie SADM direktorė pabrėžė, kad didžiausias trūkumas paslaugų ir integracijos į darbo rinką asmenims, turintiems psichikos ir intelekto negalią. Taip pat įvardino paslaugų įvairovės trūkumus savivaldybėse, per mažą intensyvumą neįgaliųjų ir lėšų trūkumą.

Viso susitikimo metu buvo ne tik diskutuojama, bet ir užmegzti bendradarbiavimo ir partnerystės santykiai tarp dalyvavusių įstaigų ar asmenų.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija