Galimybė dalyvauti „Ateities ekonomikos DNR“ programoje

Birštone – ilgiausia atkarpa Lietuvoje, apšviesta saulės energijos šviestuvais
2020 spalio 15
Junčionių bendruomenės projektas „Tegul bus geriau“
2020 spalio 23

Galimybė dalyvauti „Ateities ekonomikos DNR“ programoje

Spalio 19 d. Alytaus profesinio rengimo centro  žemės ūkio skyriuje vyko diskusija apie galimybę dalyvauti ,,Ateities ekonomikos DNR‘‘ programoje.  Alytaus rajono VVG, kaip tarpininkė tarp suinteresuotų grupių, į susitikimą pakvietė Alytaus rajono savivaldybės atstovus, vietinius ūkininkus, Alytaus profesinio rengimo centro Simno žemė sūkio skyriaus mokytojus, mokinius, administracijos darbuotojus.   Renginio moderatorius VDU  Žemės ūkio akademijos Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas  pristatė LR Finansų ministerijos parengtą ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimo planą.

Jame išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika.

Šioms ilgalaikio poveikio investicijoms iš viso numatoma skirti 6,3 mlrd. eurų. Planas įgyvendinamas nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Viena iš programos veiksmo įgyvendinimo koncepcijų Inovacijų ir mokslinių tyrimų prioritete – Žemės ir maisto ūkio sektoriaus atsparumo didinimas krizių atveju, kurios rėmuose ir būtų vos keliose savivaldybėse finansuojami pilotiniai projektai vietos maisto sistemos atsparumui didinti. Potencialūs projektų pareiškėjai – kooperatinės bendrovės, gamintojų grupės/organizacijos, žemės ir maisto ūkio srities asociacijos kartu su mokslo ir studijų institucijomis, kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, vykdančiais žemės ūkio ir maisto ūkio subjektų mokymą ir konsultavimą. Susitikimo lektorius pasiūlė  keletą idėjų,  kurios sudomino  diskusijos dalyvius. Tai žemės ūkio atsparumo didinimas diegiant agrarinės miškininkystės politiką, maisto bendrystės erdvės kūrimas, medžio paulownijos auginimas ir panaudojimas žemės ūkyje, sodinukų verslas ir t.t. Atkreiptinas dėmesys, jog šios idėjos pateikiamos moksliniame lygmenyje ir galėtų būti ekonomikos ateitis. Siūlomos inovacijos padėtų prisitaikyti prie spartaus aplinkos kitimo, todėl jų diegimas laiduotų sėkmę ir labiausiai mažintų ūkinės veiklos riziką.