Genių kaimo bendruomenė pasinaudojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parama

„Kaimo turizmo veiklos įvairinimas ir plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-13-1-2019
2018 rugsėjo 26
Alytaus rajono VVG organizuoja išvažiuojamąjį viešinimo ir aktyvinimo renginį
2018 spalio 1

Genių kaimo bendruomenė pasinaudojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parama

Kai šį pavasarį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles Genių kaimo bendruomenė nedvejodama pasinaudojo šiuo pasiūlymu. Ministerija pateiktam projektui „Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas ir bendruomeniškumo skatinimas“ skyrė finansavimą. Be to, Alytaus rajono savivaldybės administracija prisidėdama prie projekto skyrė paramą, numatytam savam įnašui padengti. Už gautas lėšas bendruomenė įsigijo garso ir buitinę techniką, vidaus baldus, nešiojamą kompiuterį, daugiafunkcinį spausdintuvą.

Laukiami visi norintys prisijungti prie bendruomenės darnos kūrimo. Genių kaimo bendruomenės mišrus ansamblis ,,Geniai“ repetuoja bendruomenės patalpose ir nuolat koncertuoja įvairiuose bendruomeniniuose renginiuose bei padeda juos organizuoti.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Alytaus rajono Genių kaimo bendruomenės informacija