„Įmonės plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-3-2019
2018 rugsėjo 26
„UAB „Vejos magija“ aplinkos priežiūros paslaugų teikimo bazės plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-5-2019
2018 rugsėjo 26

„Įmonės plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-1-2019

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas UAB „Nuotykių šalis“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Tarzanijos g.1., Radžiūnų km., Alytaus sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 15
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

142 783,63

118 003,00

Paramos suma, Eur  

82 400,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1.      Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2.      Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

3.      Darbo vieta asmeniui iki 40 m.

 

 

2,1

2,144 (4 darbuotojai su esamais ir naujais)

 

1

Projekto tikslas Pareiškėjas vykdo veiklą bei teikia aplinkos tvarkymo paslaugas. Pareiškėjas yra numatęs plėsti veiklą ir pradėti teikti naują paslaugą – organizuoti bei teikti pramogų veiklą, todėl investuoja į mini golfo žaidimo paslaugas, ir taip diferencijuoti bei plėsti savo vykdomą veiklą (įsirengti saulės jėgainę (3kW pajėgumo), kad apšviesti golfo aikštelę, mini golfo aikštelės įrengimas ne mažesnis kaip 4223,17 m2 plotas (12 golfo duobučių), konsultavimo paslaugos įgyvendinant projektą)
Projekto uždaviniai 1.  Mini golfo aikštelės įrengimas;

2.  Sukurti dvi naujas (2,1 etato) darbo vietas:

* instruktorius-administratorius – 1,1 etatas ( 1 darbuotojas, kuris dirbs daugiau valandų)

* instruktorius-administratorius (1 etatas)

3. Sukurti bent 1 darbo vietą jaunam asmeniui – iki 40 m.