Asociacijos Eičiūnų bendruomenės projektas „Viešosios erdvės prie Kumečių tvenkinio sutvarkymas, pritaikant ją gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER- 6B-I-39-2-2023/ 42VS-PV-23-1-05463-PR001

Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektas „Totorių istorinis, kultūrinis ir kulinarinis paveldas Alytaus krašte ir Lietuvoje“ ALYT-LEADER-6B-VK-39-4-2023/ 42VS-PV-23-1-05460-PR001
2024 vasario 18
Alovės bendruomeninės visuomeninės organizacijos „Susiedai“ projektas „Raudonosios Alovės dvaro ir Alovės bažnyčios istorijos pėdsakais“ ALYT-LEADER-6B-VK-38-2-2023/ 42VS-PV-23-1-04455-PR001
2024 vasario 19

Asociacijos Eičiūnų bendruomenės projektas „Viešosios erdvės prie Kumečių tvenkinio sutvarkymas, pritaikant ją gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER- 6B-I-39-2-2023/ 42VS-PV-23-1-05463-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas III prioriteto priemonė „Vietos privalumų panaudojimas“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ LEADER-19.2—7.2
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Asociacija Eičiūnų bendruomenė
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Butrimonių g. 10, Eičiūnų k., Butrimonių sen., Alytaus r. (bendruomenės namuose)

Vytauto g. 31, Butrimonių mstl. (kultūros centre)

Vytauto g.9, Raižių k., Punios sen. (Raižių musulmonų religinės bendruomenės namuose)

Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

7 180,83

6 808,67

Paramos suma, Eur 6 821,66
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

 

 

5 renginiai/ 213 ne unikalūs dalyviai

Projekto tikslas Projekto tikslas – apjungti vietos žmones bendrai kultūrinei, kūrybinei veiklai, akcentuojant, kaip svarbu išlaikyti ir išsaugoti istoriškai darniai ir tvariai susiklosčiusių lietuvių ir tautinės mažumos – totorių santykius.
Projekto uždaviniai –         Organizuoti 3 kartus x po 4 val., totorių tautinės mažumos istorijos, kultūros tradicijų pažinimo iniciatyvas Eičiūnų k., Raižių k. ir Butrimonių mstl., kai dalyvauja ne mažiau 153 ne unikalūs dalyviai;

–        Organizuoti 2 kartus x po 8 val. x  30 dalyvių (viso 60 dalyvių)  istorinio, kultūrinio ir kulinarinio paveldo pažinimo išvykstamąsias dirbtuves į Keturiasdešimties totorių k. Vilniaus r. ir į Subartonių k., Varėnos r.