Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektas „Totorių istorinis, kultūrinis ir kulinarinis paveldas Alytaus krašte ir Lietuvoje“ ALYT-LEADER-6B-VK-39-4-2023/ 42VS-PV-23-1-05460-PR001

UAB „VVS pavarų remontas“ projektas „UAB „VVS pavarų remontas“ verslo plėtra ir naujų darbo vietų steigimas“ ALYT-EURI-6A-D-36-13-2023/ 42VS-PV-23-1-00688-PR001
2024 vasario 17
Asociacijos Eičiūnų bendruomenės projektas „Viešosios erdvės prie Kumečių tvenkinio sutvarkymas, pritaikant ją gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER- 6B-I-39-2-2023/ 42VS-PV-23-1-05463-PR001
2024 vasario 18

Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektas „Totorių istorinis, kultūrinis ir kulinarinis paveldas Alytaus krašte ir Lietuvoje“ ALYT-LEADER-6B-VK-39-4-2023/ 42VS-PV-23-1-05460-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Ežero g., Kumečių k., Miroslavo sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 14
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

19 870,92

16 422,25

Paramos suma, Eur 15 814,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurti naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

 

 

3,1

 

4,1

 

Projekto tikslas Projekto tikslas – sutvarkyti viešą erdvę ir taip padidinti Alytaus rajono patrauklumą ir gyvybingumą gyventojams ir rajono svečiams.
Projekto uždaviniai –        Medinės scenos pastatymas; suoliukų (12 vnt.) ir šiukšliadėžių įrengimas (2 vnt.)