Informacija apie būsimą mokymų renginį

Inovatyvi Alytaus rajono VVG projektų veiklos kryptis – lėtoji kultūra ir lėtasis turizmas
2020 liepos 2
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 22
2020 liepos 9

Informacija apie būsimą mokymų renginį

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  įgyvendindama „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“  (sutartis Nr. 42VS-KA-15-1-06810) praneša apie mokymų renginį: Artimiausiu metu VVG planuoja skelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus  skirtą VPS  priemonei  Bendradarbiavimo, tinklaveikos skatinimas, plėtojant vietos iniciatyvas, diegiant inovacijas“ LEADER-19.2-SAVA-8.  Šios VPS priemonės tikslas: skatinti Alytaus rajono VVG teritorijoje veikiančių subjektų bendradarbiavimą, veikimą tinkluose, inovacijų diegimą, siekiant užtikrinti vietos ekonomikos plėtrą.

Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas, tinklų kūrimas svarbus vietos ekonomikos užtikrinimui Alytaus rajono VVG teritorijoje. Skatinant kolektyvinį projektų įgyvendinimą, horizontalų ir vertikalų kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą, jungtines iniciatyvas, siekiama užtikrinti nuoseklų ekonomikos bei kaimo vietovių vystymąsi ir įgyvendinamų veiklų naudą platesniam kaimo plėtros dalyvių ratui. Vienas iš svarbių bendradarbiavimo ir tinklaveikos Alytaus rajono VVG teritorijoje siekių – glaudžiau susieti mokslinius tyrimus ir praktinius kaimo plėtros veiksmus bei  realiai praktikoje pritaikyti mokslo tyrimais grįstus modelius, scenarijus ar  iki projekto įgyvendinimo VVG teritorijoje netaikytus mokslu grįstus gerosios patirties, praktikos  pavyzdžius bei kitas panašaus pobūdžio veiklas,  kurių tikslas sukurti didesnę naudą  bei didesnę pridedamąją vertę VVG teritorijos bendruomenei, verslui. Projekto naudos turi  būti grįstos mokslo tyrimais ar  išvadomis, o į projekto įgyvendinimą įtrauktos mokslo bei kitos institucijos turėtų ir ateityje prisidėti prie projekto tęstinumo  ir gyvybingumo užtikrinimo bei platesnio patikrinto projekto modelio pritaikomumo VVG teritorijoje, todėl numatoma remti bendradarbiavimo, tinklaveikos skatinimo veiksmus, plėtojant vietos iniciatyvas, diegiant moksliniais tyrimais grįstas socialines inovacijas[1], finansuojant išlaidas, susijusias su verslo plano įgyvendinimu. Remiamos veiklos parinktos remiantis KPP 2014-2020 m. pateiktu bendradarbiavimo priemonės M16 (35 straipsnis) aprašu: 1. naujų produktų, praktikos, procesų ir technologijų plėtojimas žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitose vietos ekonomijos sektoriuose; 2. bendradarbiavimas, organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais, siekiant plėtoti švietimo, socialines, laisvalaikio paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą; 3. tiekimo grandinės dalyvių horizontaliu ir vertikaliu bendradarbiavimu, kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo grandines ir vietos rinkas.

Priemonė sukurs 2 vietos projektus ir ne mažiau kaip 2 naujas darbo vietas.

Eil. Nr. Data Mokymų laikas Kiekis,

ak. val.

Mokymų vykdymo vieta Mokymų tema Lektorius Dalyvių skaičius
1. 2020 m.

liepos 14 d.

9.00 -16.50

val.

8 Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka,  Naujoji  g.48,

Alytus

„Bendradarbiavimo platformos kūrimas, diegiant kaimo vietovių pokyčių inovacijas“ Prof. Vilma Atkočiūnienė 8

 Kviečiame į mokymus registruotis iki 2020 m. liepos 10 d.  17.00 val. tel. 860998317, kad mokymų dalyviams būtų užtikrinamas maitinimas.

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija