Informacija apie mokymų renginį, skirtą turizmo skatinimo vietos projektams

Edukacinė savaitė Prienų krašto ir Dzūkijos VVG teritorijose
2019 balandžio 15
Linksmų ir jaukių Šventų Velykų!
2019 balandžio 19

Informacija apie mokymų renginį, skirtą turizmo skatinimo vietos projektams

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  įgyvendina „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategiją  2015 – 2020  metams“  (sutartis Nr. 42VS-KA-15-1-06810) (toliau – VPS). Organizuojamas  mokymų renginys labai  aktualus  pareiškėjams planuojantiems teikti vietos paraiškas  pagal Kvietimą teikti vietos projektų   paraiškas Nr. 13  (toliau – kvietimas) ir taikomas VPS priemonei „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7).

Kvietimas teikti  vietos projektus pagal aukščiau minėtą priemonę galioja iki 2019 m. gegužės 6 d.

Eil. Nr. Data Mokymų laikas Kiekis,

ak. val.

Mokymų vykdymo vieta Mokymų tema Lektorius Dalyvių skaičius
1. 2019 04 25 9.00 -16.50

val.

8 Birštono savivaldybė, Jaunimo g.2,

Birštonas

„Autentiškų,  puoselėjamų  dzūkiškų papročių ir veiklų pritaikymas vietos turizme“ dr. Rasa Pranskūnienė 8