Informacija apie Nacionalinę paramą kaimo bendruomenėms

Seminaras „54+ . Iššūkiai ir galimybės“
2018 gegužės 8
Projektas „VVG ir bendruomenių dalyvavimas mugėse ir renginiuose Lietuvoje bei užsienyje“
2018 gegužės 15

Informacija apie Nacionalinę paramą kaimo bendruomenėms

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 įsakymu Nr. 3D-20.

Gautų paramos paraiškų registras

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis pateiktos 445 paraiškos už 1,1 mln. Eur. Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:
– kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas – 125 paraiškos už 304 614,02 Eur;
– kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams – 106 paraiškos už 492 153,79 Eur;
– renginių organizavimas – 214 paraiškų už 347 859,81 Eur.

Projektų atrankos komitetas 2018 m. gegužės 9 d. posėdyje apsvarstė paraiškas ir priėmė rekomendacijas (posėdžio protokolas 2018-05-09 8D-251). Projektų atrankos komiteto posėdžio rekomendacijų pagrindu bus rengiamas įsakymas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo.

Šiais metais bendruomenių laukia keletas naujovių: paramos paraiška yra prilyginama paramos sutarčiai (tikimasi, kad dėl to paspartės projektų įgyvendinimas, sumažės administracinė našta paramos gavėjams ir NMA); padidintas paramos intensyvumas viešųjų erdvių ir materialinės bazės stiprinimo projektams iki 95 proc. (ankstesniais metais jis buvo 90 proc.), sumažinamas dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, kiekis (daugiau duomenų bus tikrinama tiesiogiai per viešuosius registrus (pvz., per juridinių asmenų registrą,  SODRĄ, VMI); supaprastinama pirkimų tvarka pareiškėjams, kurie nėra perkančiosios organizacijos. Siekiant mažinti pareiškėjų klaidų lygį, parengtos atskiros paramos paraiškų formos pagal remiamas veikos sritis.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 239 1276, el. p. Jolanta.Vaiciuniene@zum.lt.

Informacija pateikta pagal LR žemės ūkio ministerijos pranešimą tinklalapyje:  http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/valstybes-parama-kaimo-bendruomenems/valstybes-parama-2018-metais