Inovatyvi Alytaus rajono VVG projektų veiklos kryptis – lėtoji kultūra ir lėtasis turizmas

Aukštojo mokslo programas VDU Žemės ūkio akademijoje
2020 birželio 29
Informacija apie būsimą mokymų renginį
2020 liepos 3

Inovatyvi Alytaus rajono VVG projektų veiklos kryptis – lėtoji kultūra ir lėtasis turizmas

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) įgyvendindama einamojo finansavimo laikotarpio  (KPP 2014 – 2020 m.) vietos plėtros strategiją rengia, įgyvendina bei partnerio statusu dalyvauja tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektuose, o šio periodo viena iš pagrindinių veiklos sričių – inovacija – lėtojo turizmo paslaugų teikėjų paieškos VVG teritorijoje.

VVG nuo 2018 m. kartu su partneriu Druskininkų VVG bei partneriais iš Austrijos, Vokietijos, Italijos, Liuksemburgo, Švedijos įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Lėtos kultūros patirtys 2.00/CultTrips 2.00″ Nr. 44TT-KA-18-4-04902-PER.

Apie  tarptautinio projekto įgyvendinimo eigą  daug informacijos galima rasti VVG tinklalapyje www.alytausrvvg.lt.  Pagal atrankos kriterijus, kuriuos VVG taiko vadovaudamasi užsienio partnerių parengtomis metodikomis, VVG teritorijoje sunkoka atrasti potencialių lėtojo turizmo paslaugų teikėjų,  todėl VVG vis dar ieško žmonių su polėkiu bei  jų puoselėjamus unikalius namų ūkius, galėtų įtraukti  į lėtojo turizmo paslaugų sąrašą, kuris turėtų dominti ir   užsieniečius ir  Lietuvos lėtojo turizmo gerbėjus. Iš karto pažymime, kad lėtasis turizmas nėra masinis turizmas arba elementarusis kaimo turizmas. Lėtąją kultūrą, lėtąjį turizmą kuria  neeiliniai, ypatingi, atsparūs pasaulio skubai ir originalias idėjas puoselėjantys žmonės.  Besijaučiantys, kad pritaptų tokiame projekte kviečiami paskambinti VVG  tel.8 60998317.

Taip pat VVG  kartu su Ukmergės bei Tauragės rajonų vietos veiklos grupėmis įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.44TT-KV-19-2-08613-PR001 (toliau- projektas).  Projektas finansuojamas iš  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos LEADER priemonės veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (teritorinis bendradarbiavimas)“. Projekto koordinatorius administruojantis projekto lėšas ir visas veiklas – Ukmergės vietos veiklos grupė.   Projekto įgyvendinimo vieta Alytaus rajone – Nemunaičio seniūnija. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą, verslo, ekonomikos, kultūrinio verslumo ir turizmo plėtrą kaimiškose vietovėse. Projekto lėšos, veiklos yra sinchroniškos ir  dalijamos į tris lygias dalis. Mokymai skirti visų trijų rajonų vietos veiklos grupių atstovams, savivaldybių atstovams, seniūnams bei seniūnijų, bendruomenių atstovams ir turizmo srityje dirbantiems darbuotojams.

2020 m. liepos 9 d. (pirmoji mokymų diena) ir  liepos 10 d. (antroji mokymų diena) organizuojami pirmieji  projekto mokymai „Kas yra lėtasis turizmas?“.

Pirmąją  mokymų dieną vykstame į Pagramančio bendruomenės centrą „Gramančia“, Gramančios g.1, Pagramančio mstl., Tauragės r., kur bus pristatyta projekto metu rengiamos  strategijos „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ 1 dalis bei bus siekiama aplankyti potencialius lėtojo turizmo paslaugų teikėjus Pagramantyje. Šie  mokymai skirti visų trijų rajonų vietos veiklos grupių, savivaldybių atstovams, seniūnams bei  projekto seniūnijų  atstovams, bendruomenių vadovams ir nariams  bei turizmo srityje dirbantiems darbuotojams. Dalyvių skaičius iš Alytaus rajono  VVG ribotas – 6.

Antroji mokymų diena  vyks Nemunaityje, Vytauto g. 44, Nemunaičio seniūnija, Alytaus  r.  Šie  mokymai skirti kaimo plėtros srities, Alytaus rajono savivaldybės, Nemunaičio seniūnijos darbuotojams, Nemunaičio seniūnijos  bendruomenių vadovams, suinteresuotiems bendruomenių nariams bei turizmo srityje dirbantiems darbuotojams.

Alytaus rajono VVG kviečia  Alytaus  rajono savivaldybės bei Nemunaičio seniūnijos  tikslinės grupės atstovus dalyvauti projekte ir jo mokymuose 2020 m. liepos 10 d. Dalyvių skaičius, kuriems užtikrinamas maitinimas  – 6, tačiau dalyvių skaičius neribojamas, dalyvavimas mokymuose yra nemokamas.

Projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“  pirmųjų mokymų programa

 2020 07 09

10:00 – 10:15 Pasitikimo kava

10:15 – 12:15 Lėtojo turizmo koncepcija ir iššūkiai. Pavyzdžiai.

12:15 – 13:15 Pietūs

13:15 – 14:15 Vietos resursų įsivertinimas ir turizmo grandinių sudarymas.

14:15 – 14:30 Diskusijos prie kavos

 2020 07 10

09:00 – 09:15 Pasitikimo kava*

09:15 – 12:15 Potencialių paslaugų tiekėjų lankymas Nemunaičio seniūnijoje

12:15 – 13:15 Pietūs*

*Vytauto g. 44, Nemunaičio mstl., Nemunaičio seniūnija

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija