Kada viešoji įstaiga, NVO, asociacija ar kt. viešasis ar privatusis juridinis asmuo tampa PO

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2
2018 kovo 2
Kviečiame į Žemės ūkio ministerijos organizuojamą seminarą
2018 kovo 7

Kada viešoji įstaiga, NVO, asociacija ar kt. viešasis ar privatusis juridinis asmuo tampa PO

PO gali būti ne tik valstybės ar savivaldybės institucijos. PO gali tapti ir viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jei visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesamstenkinti ir jei atitinka bent vieną iš VPĮ 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte esančių sąlygų.

Šios papildomos sąlygos susijusios su finansavimu, kontrole ar administracija, valdymu ir jų taikymas praktikoje pakankamai aiškus. Tačiau nuostata dėl nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešųjų interesų praktikoje kelia daugiausia neaiškumų vertinant PO statuso klausimą. Detaliau apie tai, teisminę praktiką, užsienio praktiką šioje gerojoje praktikoje: Kada viešoji įstaiga, nevyriausybinė organizacija, asociacija ar kt. viešasis ar privatusis juridinis asmuo tampa perkančiąja organizacija.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija