„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas Alytaus rajono gyventojų viešiesiems ir turizmo poreikiams (I etapas)“ALYT-LEADER-6B-KI-9-1-2018

Junčionių bendruomenės renginys sulaukė gausaus dalyvių būrio
2018 rugsėjo 24
„Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas gerinant sporto infrastruktūrą Kumečiuose ir Verebiejuose“ ALYT-LEADER-6B-JI-5-2-2018
2018 rugsėjo 26

„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas Alytaus rajono gyventojų viešiesiems ir turizmo poreikiams (I etapas)“ALYT-LEADER-6B-KI-9-1-2018

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros paveldą“ LEADER-19.2-7.6
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus r., Miroslavo sen., Kurnėnų k., Draugystės g. 2.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 15
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

126 023,27

104 151,46

Paramos suma, Eur  

100 000,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1. Atnaujintų kultūros ir gamtos paveldo objektų skaičius (vnt.)

2. VVG teritorijos gyventojų, gaunančią naudą dėl atnaujintų kultūros ir gamtos paveldo objektų, skaičius (vnt.)

 

1

 

3242

Projekto tikslas Atnaujinti VVG teritorijos kultūros paveldo objektą, įregistruotą LR Kultūros vertybių registre. Sutvarkyti Kurnėnų mokyklos I aukšto patalpas, dalį inžinerinių tinklų (šildymas ir vėdinimas). Įveiklintas objektas, naujai organizuojami kultūriniai renginiai, edukacinės programos, parodos, konferencijos,  su kultūra ir turizmu susiję mokymai praplės kultūrinių paslaugų spektrą rajone ir prisidės prie teritorijos patrauklumo didėjimo.
Projekto uždaviniai Kapitalinis remontas:

– architektūrinė dalis (bus tvarkoma dūmtraukis, ventiliacijos šachtos įrengimas; karkaso įrengimas; grindų, sienų ir pertvarų tvarkymas; lubų tvarkymas; WC demontavimas; durų ir  langų montavimas ir remontas);

– šildymas ir vėdinimas (šildymo ir vėdinimo sistemų/tinklų tvarkymas – radiatorių montavimas; vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų tiesimas ir tvirtinimas);

– tvarkomieji statybos darbai (apdailos darbai – dažymas; mūrijimas; plytelių keitimas; stalių gaminiai – durų restauravimas; apvadų remontas; santechnikos ir koklių restauravimas – vandens maišytuvų keitimas; WC montavimas; krosnių aptaisymas kokliais; krosnių ir viryklių prietaisų išmontavimas ir sumontavimas).