Kviečiame į nuotolinius projekto “Sąveikos lauku – sumanumo link“ (Nr. 44TT-KK-21-2-06246-PR00) mokymus

Konsultacijos ir interviu dėl vietos plėtros strategijos
2022 spalio 1
TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO „SĄVEIKOS LAUKU SUMANUMO LINK“ NR. 44TT-KK-21-2-06246-PR001 PATYRIMINIAI MOKYMAI ZARASŲ RAJ.
2022 spalio 8

Kviečiame į nuotolinius projekto “Sąveikos lauku – sumanumo link“ (Nr. 44TT-KK-21-2-06246-PR00) mokymus

2022 m. spalio 19 d. ir 20 d. Nuotoliniu (hibridiniu) būdu MC Teams platformoje

Lektorės: dr. Vilma Atkočiūnienė, dr. Aistė Čapienė, dr. Gintarė Vaznonienė

Mokymų tema: KAIMO VIETOVIŲ EKONOMIKOS ĮVAIRINIMAS, KAIMO TURIZMAS IR TRUMPOSIOS MAISTO TIEKIMO GRANDINĖS

I mokymų dalis. 2022 m. spalio 19 d., 13.45 (trečiadienis).  Registracija į spalio 19 d. mokymus:

https://forms.gle/TzbZsgtdgzzdbMaP9

Įdomu, aktualu ir nauja  ūkininkams apie anglies sekvestraciją – anglies kaupimo ūkininkavimą, kur šioje srityje ūkininkai gaus naujų ES paramos lėšų.

Taip pat seminare bus kitos  labai naudingos informacijos  apie socialinį, ekologinį, biodinaminį ir kitų formų ūkininkavimą

Ne žemės ūkio ekonominių veiklų vystymą kaimo vietovėse bei turistų poreikius ir naujas turizmo vystymosi tendencijos.  Bus pateikta gerosios praktikos pavyzdžių. Praktinis darbas: Bendruomeninių organizacijų plėtojamos socialinės ekonominės veiklos. Refleksijos, mokymų apibendrinimas

II mokymų dalis. 2022 m. spalio 20 d. (ketvirtadienis). Registracija į spalio 20d. mokymus:

https://forms.gle/ft6mGHcDWXjLMiXn9

Trumpųjų maisto tiekimo grandinių ir vietos maisto sistemų vystymo strategijosGerosios praktikos pavyzdžiai.

Kaimo gyventojų poreikiai ir naujos kaimo vietovių ekonomikos įvairinimo tendencijos. Gerosios praktikos pavyzdžiai.

Praktinis darbas: kaip atverti rinkas vietos produktam.

Refleksijos, mokymų apibendrinimas

Programa

Prisijungimas į mokymus (galioja abi dienas) :https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxZmYwOTItMGRhMS00ZTg2LTkxOGUtOWZkYWE0ZDgyOGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210701389-4f5b-4078-baea-209e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%221651ff63-a6d5-4b73-8212-d94e57f79cac%22%7d