Kvietimas į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą

Dalyvavimas Kontaktų Forume Punske
2018 balandžio 10
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 3
2018 balandžio 15

Kvietimas į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), vadovaudamasi 2018 m. balandžio 11 d. VVG valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu  Nr. 3 (toliau – valdybos nutarimas), VVG narius kviečia į VVG visuotinį susirinkimą (toliau – susirinkimas).

Susirinkimas vyks 2018 m. balandžio 26 d. (ketvirtadienį), 16 val. Alytaus rajono savivaldybės patalpose (III a. Tarybos salėje), Pulko g. 21, Alytus.

VVG valdyba vadovaudamasi VVG įstatų 37 punkte  nustatytomis galimomis alternatyvomis, informaciją  apie susirinkimą VVG nariams pasirinko pateikti elektroniniu paštu, o pranešimą su dokumentais  prieš 10 dienų iki susirinkimo publikuoti  VVG  tinklalapio www.alytausrvvg.lt  naujienose.

VVG narių dalyvavimas susirinkime yra privalomas, todėl maloniai prašome,  Jus – VVG narį, iki 2018 m.  balandžio 23 d.,  12.00 val.  informuoti VVG administraciją apie dalyvavimą susirinkime  tel. 8 (315) 37727, 8 (609) 98317 arba  parašyti elektroniniu paštu: info@alytausrvvg.lt.

Jeigu VVG nario vadovas negali atvykti į susirinkimą pats –  privalo deleguoti kitus VVG narį atstovauti teisę  turinčius ir tinkamai įgaliotus asmenis. Apie įgaliotus asmenis  VVG nariai  gali pranešti aukščiau nurodytu el. paštu pateikdami dokumentus iš anksto arba įgaliojimo dokumentus VVG administracijos atstovams registruojantiems susirinkimo  dalyvius   teikti prieš VVG susirinkimą iki 2018 m. balandžio 26 d. 15.50 val.

VVG valdybos nutarimu, jeigu 2018 m.  balandžio 26  d. VVG susirinkime nebus VVG narių kvorumo sekantis susirinkimas galiojant tai pačiai darbotvarkei  vyks 2018 m. gegužės 3 d. (ketvirtadienį), 16 val. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (konferencijų salė), Naujoji g.48, Alytus.

Darbotvarkė

Narių sąrašas

Revizoriaus ataskaita

Balansas 2017 m.

Aiškinamasis raštas prie 2017 metų balanso

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.