Lėtojo turizmo paslaugų teikėjų paieškos Alytaus rajono savivaldybėje

Konferencija „Etninė kultūra šiandien“
2019 spalio 8
Dalyvavimas konferencijoje „LEADER vakar, šiandien, rytoj“
2019 spalio 11

Lėtojo turizmo paslaugų teikėjų paieškos Alytaus rajono savivaldybėje

Šių metų rugsėjo 30 d., VVG atstovai, ieškodami potencialių lėtojo turizmo paslaugų teikėjų ir produktų gamintojų, lankėsi pas verslo atstovą Alytaus rajone, kurį rekomendavo Alytaus turizmo informacijos centras.

Pavartėnų kaime, kalvų ir miškų apsuptyje stovi atsargos karininko majoro Jono Dusevičiaus sodyba, kurioje vasaros metu paaugliams organizuojamos sukarintos lyderystės stovyklos „Lokio būrys“. Prieš palikdamas tarnyba J. Dusevičius galvojo, kuo galėtų užsiimti, ir nusprendė, kad dalinsis savo sukauptomis žiniomis ir patirtimi su jaunąja karta. Kas gali būti geriau už pomėgį, kuris virsta veikla.

Sukarintos lyderystės stovyklos rengiamos nuo 2013 metų. Vos paskelbus registraciją, grupės bematant užsipildo. Į stovyklas atvyksta motyvuotas jaunimas, siekiantis pažinti save, krašto istoriją ir suvokti savo fizinių galių ribas. Jaunuolių tėvai dažnai klausia, kas nutiko per savaitę, nes kardinaliai pasikeitė vaikų elgesys namuose.

Jonas Dusevičius savo žiniomis dalinasi ne tik su jaunimu. Jau daugel metų jis gilinasi į psichologiją. Žinių sėmėsi ir iš Tolimųjų Rytų išminčių, ir iš Sibiro šamanų. Karštuosiuose pasaulio taškuose tarnaujantiems kariams būtinos psichologijos žinios, kurios padeda susitvarkyti su savo emocijomis ir nepalūžti, kai vilties išgyventi nebėra. Dabar J. Dusevičius rengia psichologijos užsėmimus suaugusiems, skaito paskaitas Lietuvoje ir užsienyje. Pasikalbėti, pasitarti su juo žmonės važiuoja ne tik iš tolimiausių Lietuvos kampelių, bet ir iš kitų kraštų.

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo projekte „Lėtos kultūros patirtys2.00 / CultTrips 2.00“, kuriuo siekiama padėti turizmo verslo ir paslaugų teikėjams sukurti ir populiarinti Lėtojo turizmo produktus ir paslaugas.

Dar gegužės mėnesį Alytaus r. VVG, kartu su Druskininkų VVG, kvietė verslininkus papasakoti apie savo teikiamas paslaugas, kurios galėtų tapti Lėtojo turizmo paslaugomis ar produktais (http://alytausrvvg.lt/paverskite-savo-svajone-verslu/ ). Birželio 16 – 19 dienomis Rumunijoje vykusių mokymų metu projekto partneriai apsibrėžė kriterijus, kuriais remiantis vieną ar kitą produktą, paslaugą būtų galima priskirti prie Lėtojo turizmo.

Viešnagė Pavartėnų kaime, Alytaus rajone nebuvo paskutinė Alytaus r. VVG atstovų išvyka. Netolimoje ateityje planuojama aplankyti dar keletą paslaugų teikėjų Brštono savivaldybės teritorijoje, kuriuos rekomendavo Birštono turizmo informacijos centras.

Projektas „Lėtos kultūros patirtys2.00 / CultTrips 2.00“ įsibėgėja, tad jei galvojate, jog Jūsų teikiamos paslaugos ar sukurtas produktas gali būti įdomus Lėtojo turizmo atstovams, rašykite ir mes būtinai Jus aplankysime. Alytaus r. VVG internetinėje svetainėje publikuojami straipsniai apie Lėtąjį turizmą – kas tai yra ir kokios paslaugos, produktai gali būti priskiriami šiai kategorijai:

  1. http://alytausrvvg.lt/letasis-turizmas-kas-yra-letai-pirmoji-dalis/
  2. http://alytausrvvg.lt/letasis-turizmas-ir-istorija-antroji-dalis/

Alytaus rajono vietos veiklos grupės VPS viešųjų ryšių specialistė Henrieta Miliauskienė