Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių susitikimas

VVG vyks vaizdo konferencija „Viešųjų pirkimų aktualijos“
2017 spalio 27
Konkursas „Po tėviškės dangum 2017″
2017 lapkričio 6

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių susitikimas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga  (sutrumpintai LKBS)  yra savarankiška Lietuvoje įregistruotų ir veikiančių kaimo bendruomenių visuomeninių organizacijų  sąjunga, koordinuojanti bei vykdanti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių pavestus uždavinius bei savo veikla atstovaujanti jos interesams.
Kaimo vietovės Lietuvoje – tai įvairaus tipo kaimai ir miesteliai, esantys už miesto administracinių ribų. Kaimo vietovės tai erdvė, kurioje gyvena trečdalis Lietuvos gyventojų, sudaro 97 proc. šalies teritorijos.
LKBS atstovauja kaimo bendruomenes iš įvairių šalies regionų ir turi duomenų bazę apie teisiškai registruotas ir veikiančias kaimo bendruomenes

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, spalio 25 d. Vilniuje, LR Seime, organizavo narių susitikimą. Renginio pradžioje buvo aptarta III Lietuvos kaimo parlamento sesija, pasidžiaugta gerąja praktika, analizuotos parlamento organizavimo klaidos, formatas, diskutuota dėl kaimo parlamento rezoliucijos įgyvendinimą. III Lietuvos kaimo parlamento  rezoliucija yra patalpinta LKBS interneto svetainėje http://www.lkbs.lt/index.php?75737071.

LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė ir jo  pavaduotojas Povilas Saulevičius  pasidalino įspūdžiais apie dalyvavimą Europos parlamente, kuris vyko Olandijoje. Dalintasi įspūdžiais  apie jo organizavimą ir mastus. Atkreiptas dėmesys, kad jį organizavo kelios didelės organizacijos. Taip pat pastebėta, kad Europoje vyrauja tos pačios problemos, kaip ir Lietuvoje. Išsakoma daug kritikos, užuot mėginus ieškoti  kaimo problemų sprendimo būdų. Atkreiptas dėmesys, jog anksčiau Europos Sąjunga šalys vystydamos savo politiką  tarsi  tolo  nuo kaimo,  tačiau  pastaruoju metu vėl į jį  atsigręžiama.

Susitikime buvo akcentuota savanorystės reikšmė ES kaimo parlamente. Pavyzdžiu pateikta Olandiją, kurioje savanorystę remia verslo sektorius. Pabrėžta, kad Lietuvoje  kaimo bendruomenių pirmininkų darbas yra savanoriška veikla, tačiau skirtingai nei olandai, lietuviai savanorystės  prasmės ir vertės vis dar  nesupranta.

Susitikimo metu LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė pristatė atkurtos Lietuvos valstybės 100 – čiui skirtos akcijos „100 gerų darbų Lietuvai“ gaires bei kvietė generuoti idėjas šiai progai paminėti ir dalyvauti kaimo bendruomenėms suregistruojant ir aprašant  nuveiktus darbus.

Renginyje nutarta ir iki lapkričio 6 d. teikti pasiūlymus šiais klausimais:

  1. Išsirinkti darbo grupę, deleguojant pagal apskritis.
  2. Teikti pasiūlymų dėl akcijos, kurią būtų galima daryti visoje Lietuvoje , kiekvienoje bendruomenėje gruodžio 5 d. tarptautinę savanorių dieną.

Susitikime dalyvavusi Seimo narė, buvusi ilgametė LKBS pirmininkė Guoda Burokienė pristatė teisinės bazės pokyčius, turėsiančius įtakos kaimo bendruomenių veiklos organizavimui ir vystymui. Tarp susitikimo dalyvių buvo ir žurnalo „Verslas ir politika“ vyriausiasis redaktorius Gintautas Kniukšta.

Paskelbta,  kad  kasmetinis  LKBS  sąskrydis planuojamas surengti 2018 m. birželio 15-17 d., Karklėje.

Aptarti ir kiti einamieji klausimai, LKBS nariai paraginti reguliariai mokėti kasmetinį  nario mokestį, kurio dydis 50 Eur. Alytaus rajono vietos veiklos grupė LKBS nare yra nuo 2015 m. spalio 1 d.

Narystė  LKBS suteikia teisę dalyvauti įvairiuose masiniuose šios skėtinės organizacijos renginiuose. Suteikia teisę prisidėti prie nacionalinių teisės aktų koregavimo ir inicijavimo bei kaimo bendruomenių politikos vystymo šalyje.

LKBS tinklalapyje nurodoma, kad  jos nariais  yra  37 skėtinės organizacijos, kurių vienijamų narių skaičius – 1316 kaimo bendruomeninės organizacijos.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija