LR kultūros ministerijoje vyks pasitarimas mažųjų kultūros sostinių veiklos ir finansavimo klausimais

Junčionių bendruomenės projektai – 2017 m. – sporto metams pažymėti
2017 birželio 23
Informacinis bukletas pristatantis Lietuvos viešųjų finansų padėtį
2017 birželio 27

LR kultūros ministerijoje vyks pasitarimas mažųjų kultūros sostinių veiklos ir finansavimo klausimais

2017 m. birželio 27 d. 10 val.  LR kultūros ministerija  rengia pasitarimą, kuriame numatoma aptarti Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veiklos bei finansavimo aktualijas.  Pasitarime dalyvaus viceministrė Gintautė Žemaitytė.

Alytaus rajone mažąją kultūros sostine 2017 m. yra paskelbta Punia. Alytaus rajono vietos veiklos grupė  (toliau – VVG ) savanoriškomis iniciatyvomis remia šią idėją, tačiau lėšų tokio pobūdžio  projekto įgyvendinimui neturi  bei nėra numatyta  strategijoje.

VVG įgyvendindama „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategijoje  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS ) bei VPS  aprašytą horizontalųjį principą ir prioritetą „Kultūra“  bei vykdydama VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas, kuriomis siekiama VVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimo, kūrybingumo didinimo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymo artimiausioje ateityje  rems  VPS  suplanuotus investicinius bei darbo vietas kuriančius projektus pagal priemones „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7); ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis  „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (LEADER-19.2-7.6).

VVG administracijos atstovai siekdami įgyti gerosios patirties mainų vietos ir nacionaliniu lygiu, susijusių su bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimu, jų kūrybingumo didinimu bei  VPS numatyto vietos finansavimo ir valdymo  pricipo užtikrinimu  2017 m. birželio 27 d  dalyvaus  pasitarime LR kultūros ministerijoje.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija